Miksi remonttien hinta karkaa?

Monille remontin teettäjille tulee yllätyksenä, kuinka remontin alkuperäinen hinta-arvio nouseekin 15, 50 tai jopa 100% alkuperäistä hinta-arviota kalliimmaksi. Me Rytmi Rakennuksesssa pyrimme aina antamaan sinulle suoraan pitävän kiinteän hinnan, mutta näin ei tee läheskään kaikki lue siis alta mikä kaikki voi tuottaa yllätyksiä remontin teettäjän lompakolle.
Tärkein yksittäinen syy remontin hinnan nousulle on, että monesti remonttiyritykset eivät anna kuin hinta-arvion remontille, jolloin rakennusalan yleiset kuluttajamyyntisopimusehdot (RYS-9 1998) antavat remontin tekijälle oikeuden poiketa 15% sovitusta hinnasta.

Usein kuitenkaan edes tämä 15% ei riitä vaan remontin lopullinen hinta saattaa olla jopa 50 tai 100% korkeampi mitä alunperin on sovittu. Erittelen alla yleisimmät syyt miksi hinta karkaa ja remontin teettäjä tuntee olonsa petetyksi ja huijatuksi sekä miten siihen voi varautua ja usein jopa ehkäistä.

Kuluttaja ja remonttiyritys eivät ole tehneet kirjallista sopimusta remontista

Remonttia tehdessä tärkein yksittäinen asia ja omalta kannaltasi ainoa joka turvaa oikeutesi kuluttajana on kirjallisen sopimuksen laatiminen. Pelkkä kirjallinen sopimus ei yksinään riitä vaan sen pitää olla myös riittävän yksityiskohtaisesti laadittu. Tärkeimmät asiat sopimuksessa ovat:

Mitä tehdään?

Listaus mahdollisimman tarkasti kuvattuna sekä kirjallisesti että sopimuksen liitteenä olevin suunnitelmin mitä työ tulee sisältämään, jotta ei tule epäselvyyksiä jälkikäteen mistä on sovittu. Tämä on tärkein yksittäinen asia. Yleisin tapa millä remontin tekijät koittavat saada loppulaskuun ylimääräistä hintaa on, että osa välttämättömistä työvaiheista on “unohtunut” tarjouksesta ja niistä tehdään lisätyölasku, ks. alla lisätyöt.

Kuka tekee mitäkin?

Toinen tärkeä asia on sopia, hoitaako remonttiyritys kaiken “avaimet käteen” vai jääkö jotain asiakkaalle kuten purkutyöt, roskien vieminen, siivous yms.? Tärkeää on tällöinkin sopia mahdollisimman tarkasti mikä kuuluu kenellekkin. Vaikka sovittaisiin “avaimet käteen” remontista on asiakkaan edun mukaista silti kirjata kaikki mahdollisimman tarkasti ylös mistä on sovittu, koska tällöin on kirjalliset todisteet siitä mistä on sovittu ja voi saada hyvitystä mikäli remontin tekijä jättää jotain hänelle kuuluvaa suorittamatta.

Tarkka listaus tarvikkeista, materiaaleista ja kodinkoneista sekä kuka ne hankkii

jos on vain kirjoitettu “valkoiset keittiön kaapit” se ei takaa, että saat juuri haluamasi, vaadi yksiselitteinen listaus tarkkoine mallinimineen.

Mikä on hinnoittelu periaate

Onko hintana kiinteä kokonaishinta, hinta-arvio vai tuntityö tai kenties joku muu. Toinen huomion arvoinen seikka on, että sisältääkö kiinteä hinta kaikki työt vai onko osa töistä silti tuntitöinä suoritettavia kuten osalla remonttiyrityksistä on putki- ja sähkötyöt, mitkä voivat tuoda ikävän jopa useiden tuhansien eurojen yllätyksen loppulaskuun, jos niiden hinnasta ei ole sovittu muuta kuin että erillinen tuntilaskutus.

Mikä on aikataulu työlle ja mahdollinen viivästyssakko myöhästymisistä

Työlle tulisi aina saada jokin mahdollisimman tiukka ja pitävä aikataulu, ettei remontista tule ikuisuus projektia mitä remontin tekijä käy aina silloin tällöin kyhäilemässä pari tuntia kun hän muilta töiltään ehtiin. Paras keino on sopia tiukka-aika raja kuten viikko, 2 viikkoa tai kuukausi riippuen työn suuruudesta ja asettaa tämän jälkeen päivä tai viikkokohtainen viivästyssakko, esimerkiksi 0,5% urakkasummasta per päivä.

Remontin aikana löytyvät lisätyöt

Kirjallisen sopimuksen lisäksi toinen yleinen syy remontin kustannusten karkaamiseen on lisätyöt. Remontoinnissa on hyvin yleistä, että rakenteita purettaessa niistä löytyy jotain mitä siellä ei pitäisi olla tai sieltä puuttuu jotain mitä siellä pitäisi olla.

Yleisimpiä lisätyön aiheita on erilaiset kosteus- ja homevauriot joiden korjaus on sekä kallista että aikaa vievää. Nämä aiheuttavat heti yllättäviä kustannuksia. Etenkin vanhoista kylpyhuoneista, ulkoseinistä ja kellareista löytyy paljon kosteus- ja homevaurioita. Näihin voi varautua teettämällä kuntotutkimuksen etukäteen, jolloin ne ovat tiedossa jo etukäteen.

Muita yleisiä lisätöiden aiheita on vahingoittuneet rakenteet tai puutteet rakenteissa kuten puuttuvat lämmöneristeet, tukipuut, vesieristykset yms.

Toinen yleinen lisätöiden syy on kuluttaja itse, jonka alkuperäinen remontointi halu kasvaakin remontin edetessä. Näiden lisätöiden osalta unohtuu varsin usein sopia hinnoittelusta, jolloin remontin tekijä saattaa käyttää omaa mielivaltaansa lisätöiden hinnan määrittelyssä. Tämän takia myös asiakkaan haluamat lisätyöt tulee kirjata samanlailla kirjalliseksi sopimukseksi kuin alkuperäinenkin remontti, mikäli remontin kustannukset halutaan pitää kurissa ja ennustettavina.

Kolmas yleinen lisätyön aihe on sopimatta jääneet työt, osa remontin tekijöistä jättää tietoisesti osan välttämättömistä työvaiheista tarjouksestaan pois. Näin he saavat tarjouksensa näyttämään edullisemmlta kuin muut ja pääsevät tekemään töitä, tämän jälkeen he esittävät lisätyölaskuja välttämättömistä työvaiheista, jotta haluttu remontti voitaisiin tehdä. Näitä lisätöitä voi välttää parhaiten vertailemalla tarjousten sisältöä keskenään. Jolloin huomaa, että mikäli jostain tarjouksesta puuttuu jokin työvaihe, tarvike yms. ja pyytää lisäselvitystä remontin tekijältä tästä ennen kuin allekirjoittaa mitään sopimusta tai ottaa remontin tekijät kotiinsa hääräilemään suullisen sopimuksen tapauksessa.

Remontoinnin ihmeellinen maailma

Toivottavasti näistä vinkeistä on sinulle apua remontoinnin “ihmeellisessä maailmassa”, jotta sinun remonttisi onnistuisi ja pysyisi kustannuksiltaan kohtuullisena, laadultaan hyvänä ja aikataulussa.

Paras keino minusta remontissa onnistumiseen on paneutua riittävästi remonttiin ja ottaa asioista selvää itse, tai jos ei muuta niin valita ainakin luotettava remontin tekijä, jotta voi luottaa ettei remontin tekijä lähde edes yrittämään mitään vedätyksiä. Kuitenkin kuten kaikilla aloilla on myös remonttialallakin hyvin työnsä hoitavia tekijöitä siinä missä muillakin aloilla.

Meihin saat yhteyden suunnittelukäyntilomakkeella, tarjouspyyntölomakkeella tai soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510.