Remonttien sopimusehdot

Vaikka joidenkin mielestä remontoinnissa tuntuu olevan enemmän vallalla viidakon lait kuin mitkään oikeat kuluttajan etujen mukaiset pelisäännöt. Niin kaikesta huolimatta myös remonttialalla on kuluttaja-asiamiehen hyväksymät yleiset kuluttajasopimusehdot. Esittelen seuraavaksi ne ja niiden olennaisimmat kohdat sinun kannaltasi kuluttajana.

Sopimusehtojen käyttö remonttiyrityksissä

Sinänsä mikään ei kuitenkaan pakota remonttiyritystä käyttämään näitä sopimusehtoja ja mitä nyt olen koittanut etsiä eri remonttiyritysten nettisivuilta niin eivät ne tunnu tarjoavan tietoa ollenkaan mitä sopimusehtoja he noudattavat vai noudattavatko he mitään.

Tämä nyt on sinänsä aika huvittavaa kun tilatessa 19,90€/kk hintaista laajakaista liittymää saat jo ennen tilausta tutustua yrityksen tarkkoihin sopimusehtoihin, mutta kun olet tilaamassa kotiisi 25 000 euron remonttia niin sopimusehdot tuntuvat olevan kiven takana löytää. Me Rytmi Rakennuksessa haluamme tehdä töitä reilun pelin hengessä ja käytämme kaikissa remonteissa rakennusalan yleisiä kuluttajasopimusehtoja, jotka turvaavat parhaiten juuri sinun oikeutesi remontin teettäjänä. Meidän sopimusehtoihin voit tutustua tästä.

Ne ovat myös yksi selitteiset erilaisten mahdollisten remontissa ilmenevien ongelmien suhteen, joista yleisimpiä on myöhästyminen, remonttivirheet ja remontin maksuerien maksaminen.

Kahdet eri kuluttajasopimusehdot

Yleiset kuluttajasopimusehdot rakennusalalla jakautuvat kahteen osaan, joissa erottavana tekijänä on lähinnä remontin hinta.

Jos remontin hinta on alle 10 000 euroa noudatetaan rakennusalan erikoistöitä koskevia yleisiä kuluttajasopimusehtoja. Näitä töitä on pääosin erilaiset tapetointi, maalaus, keittiöremontti, laminaattilattian tai parkettilattian asennus ym. vastaavanlaiset pienemmät työt.

Toiset noudatettavat sopimusehdot ovat rakennusalan yleiset kuluttajasopimusehdot, joita noudatetaan kun remontin hinta on yli 10 000 euroa. Tällaisia remontteja on erilaiset laajemmat remonttikokonaisuudet kuten kylpyhuoneen laajennukset, omakotitalon putkiremontit, omakotitalon peruskorjaus, kattoremontit ym. vastaavanlaiset remontit.

Olennaisimmat asiat kuluttajan kannalta rakennusalan kuluttajasopimusehdoissa

1. Urakkahinnan määräytyminen

Ehdottomasti tärkein asia kannaltasi on urakkahinnan määräytyminen. Remontoinnissa yleisesti käytettyjä hinnan muodostustapoja on laskutustyö ja kiinteä hinta:

laskutustyö on hinnan määräytymistapa, jossa maksat toteutuneiden työtuntien ja materiaalien kulutuksen mukaan. Tällöin olisi kannaltasi olennaista silti saada jonkinlainen hinta-arvio projektille, jotta hinta ei karkaa käsistä vaan pysyy hinta-arvion mukaisissa raameissa.

Hinta-arvioita on kahden tyyppisiä sitova hinta-arvio on remontin tekijän antama hinta-arvio, josta se saa poiketa korkeintaan 15% perustellusti. Eli jos hinta-arviota tehdessä ei kaikki hinnan muodostukseen vaikuttavat asiat selvillä kuten materiaalit tai tarkka työn laajuus, on remonttiyrityksellä oikeus poiketa 15% sitovasta hinta-arviosta. Tällä varmistetaan töiden sujuva kulku, kun välittömästi hinta-arvion ylityttyä ei tarvitse alkaa tekemään lisätyölaskuja vaan voidaan jatkaa töiden tekoa tämän 15% korotus mahdollisuuden puitteissa.

Toinen vaihtoehto laskutustöissä on, että remontin tekijä antaa suuntaa antavan hinta-arvion. Tällöin remonttiyritys ei ole sitoutunut mitenkään hinta-arvioonsa, mutta sillä on velvollisuus ilmoittaa sinulle jos remontin lopullinen hinta poikkeaa huomattavasti hinta-arviosta. Tämä ei ole kannaltasi läheskään niin hyvä tapa, koska kuluttajasopimusehdot eivät määrittele esimerkiksi mikä on “huomattavat poikkeama” hinta-arviosta onko se 15% vai 50%?

Laskutustyölle vaihtoehtoinen urakkahinnan määräytymismuoto on kiinteä hintainen remonttisopimus, tällöin remonttiyritys sitoutuu tekemään kiinteään hintaan määrätyn remonttisuorituksen. Tällöin remonttisopimuksessa on eritelty mitkä asiat kuuluvat tähän kiinteään remonttisopimukseen, kuten vaikka laminaattilattia asennus materiaaleineen, seinien maalaus 2-kertaan sisältäen pohjamaalin ja sävytetyn pintamaalin tai keittiöremontti sisältäen Mellanon keittiön kalusteet ja tasot (ks. liite 1)  asennettuna.

Monesti suuremmissa remonttikokonaisuuksissa näistä remonttiin kuuluvista kalusteista laaditaan erillinen luettelo, joka liitetään sopimukseen, koska ei ole tarkoituksen mukaista luetella kaikkea mahdollista itse sopimuksessa.

Mitä hinnan muodostustapaa Rytmi Rakennus Oy käyttää?

Me käytämme remonteissamme mieluiten kiinteätä hintaa, koska tällöin sinulle ei tule yllätyksiä remontin hinnan suhteen. Tiedät aina mitä remonttiisi kuuluu ja mitä se maksaa. Monimutkaisempia remontteja teemme myös halutessasi sitovalla tai suuntaa antavalla hinta-arviolla, mikäli se on tarkoituksen mukaisempi tapa sinun kannaltasi. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sellaiset kun ei ole täyttä varmuutta  remontin todellisesta laajuudesta.

2. Viivästyskorvaukset

Monesti kuulee remonteista, jotka ovat venyneet kuukausienkin mittaisiksi. Yksi suuri syy tälle on, että jos remontille ei ole sovittu selkeää päättymispäivää/viikkoa eikä aikataulussa pysymistä varten ole asetettu mitään viivästyssakkoa. Viivästyssakon tarjoaminen omatoimisestihan nyt ei sinänsä ole remonttiyrityksen etujen mukaista, minkä takia tästä monet remonttiyritykset pysyvätkin vaiti. Kuluttajan kannalta kuitenkin viivätyssakko on yksi olennaisimmista asioista remonttisopimuksessa.

Mikä sitten on viivästyssakon määrä?

Viivästyssakon määrä rakennusalan yleisissä kuluttajasopimusehdoissa on 0,5% per alkava työviikko. Mikä nyt ei sinänsä ole kovin suuri. Etenkin jos miettii kuluttajan kannalta, joka joutuis elämään vaikka ilman kylpyhuonetta kuukauden pidempään, kun aiottu 2 viikon remontti venyykin 1,5kk:teen. Tällöin jos remontin hinta vaikka olisi 12000 euroa niin korvaus viivästymiseltä olisi “huikeat” 2% urakkasummasta eli 240 euroa. Eli ei juuri mitään siitä hyvästä että olet kärvistellyt ilman suihkua ja vessaa kuukauden. Järkevää olisikin sopia joku tuntuvampi viivästyssakko, jotta varmistetaan remonttiurakoitsijan pysyminen aikataulussaan.

3. Virheet työnsuorituksessa ja seuraamukset

Kolmas yleinen remontoinnin ongelma kohta on erilaiset virheet remontissa. Remonttialahan on  erittäin hyvin edustettuna kuluttajavalituslautakunnassa ja siellä nimenomaan viivästysten ja hinnan karkaamisen lisäksi kolmas suuri riidan aihe on remontin laatu.

Remontointihan on käsityötä sinänsä, että aivan täydellistä koneellista tehdastuotantoa vastaavaa laatua harvempi odottaa. Mutta odotuksena kuitenkin usein on, että jälki on ammattimaisen näköinen ja siisti sekä, että työt on tehty hyvää rakennustapaa noudattaen. Laadun varmistus on sinänsä hieman hankalampaa sopimusteknisesti kuin kaksi muuta mainittua ongelma kohtaa.

Älä maksa viimeistä maksuerää ennen valmistumista

Paras tapa varmistua kelvollisesta laadusta on liittää kuitenkin viralliset sopimusehdot liitteeksi sopimusta sekä tehdä maksuerätaulukosta sellainen, että viimeinen maksuerä maksetaan vasta kun urakkasuoritus on hyväksytty kelvolliseksi. Tämä on erittäin tärkeää, koska osalla remonttiyrityksistä motivaatio virheiden korjaukseen vähenee olemattomiin samantien kun viimeinen maksuerä on tullut tilille. Tämän takia olisi hyvä tarkastaa kohde yhdessä remonttiyrityksen edustajan kanssa, jotta mahdolliset virheet voidaan ilmoittaa remonttiyritykselle ja se korjaa ne ennen viimeisen maksuerän maksua.

Jokainen asiallinen remonttiyritys kyllä varmasti suostuu siihen, että remonttia ei tarvitse maksaa ennen valmistumista kokonaan. Tietysti monesti remonteissa otetaan esimerkiksi etukäteismaksuja kalusteita ja tarvikkeita varten. Ja maksueriä saattaa tulla maksuun myös remontin aikana, etenkin suuremmissa remonteissa. Jolloin maksuerät on hyvä sitoa johonkin helposti tarkastettaviin kohtiin kuten kylpyhuoneremontissa vaikka siihen hetkeen kun talonyhtiö hyväksyy vesieristeet.

Miten laatua tarkastellaan?

Sopimusehdoissa sanotaan, että työn tulee olla hyvän rakennustavan mukainen ja tehty remontti ei saa aiheuttaa terveydelle vaaraa. Tämä nyt ei hirveästi avaa kenellekkään sitä mikä todellisuudessa on hyvä laatu. Virallisesti laatua voi tarkastella esimerkiksi RT-kortiston avulla, missä on annettu tarkastelutavat ja raja-arvot eri työsuorituksille. Esimerkiksi seinän tasaisuudelle “tarkastellaan 2 metrin päästä normaalissa valossa ja epätasaisuudet saa olla korkeintaan 2mm”. Lisäksi voi vedota siihen, että miten jokin asia yleisesti on tehty laatutasoltaan. Kuten, että parketti on tasainen eikä lonksu mistään.

Miten virheiden kohdalla tulisi menetellä?

Mikäli remontin lopputuloksessa havaitaan virheitä on menettelytapoja kaksi ensisijaisesti remonttiyritys korjaa virheen, mutta mikäli virheen korjaus olisi kohtuuttoman kallista antaa remonttiyritys hinnan alennusta. Tässä hyvänä porkkanana toimii viimeisen maksuerän pidättäminen. Mikäli virhe on pienehkö verrattuna viimeiseen maksuerään tulee viimeisestä maksuerä kuitenkin maksaa ja siitä pidättää vain korjausten vaatima summa. Tämä esimerkiksi jos virheen  korjauksen suuruus on 500€ ja viimeinen maksuerä on 10 000 euroa. Olisi kohtuutonta tällaisessa tilanteessa jos 10 000 euroa pidettäisiin panttina, tämän takia yleisissä kuluttajasopimusehdoissa on lauseke, jonka mukaan maksaja saa pidättää vain korjauksen vaatiman osan.

Miten Rytmi Rakennus Oy hoitaa laadunhallinnan?

Tärkein tekijä laadussa pysymisessä on, että remontin tekijämme ovat omien alojensa ammattilaisia, jolla  vähennämme radikaalisti remonttivirheiden määrää. Toinen tapa, jolla parannamme asiakastyytyväisyyttä ja varmistamme laadussa pysymisen on remontin jälkeinen yhteinen kohteen tarkastus asiakkaan kanssa. Siinä käymme yhdessä läpi remonttikohteen. Mikäli havaitset remontissa jostain syystä havaitaan puutteita/virheitä korjaamme ne mahdollisimman pikaisesti, jonka jälkeen vasta viimeinen maksuerä tulee maksuun. Tällä varmistamme, että olette tyytyväisiä remonttinne kulkuun ja laatutasoon.

Loppusanat

Nämä kolme seikkaa muistamalla remonttisopimusta solmiessa on kuluttajan suoja jo melkoisen vahvalla tasolla remonttia teettäessä. Tärkein asia remonttisopimuksessa laadittaessa onkin liittää nämä rakennusalan yleiset kuluttajasopimusehdot mukaan remonttisopimukseen, koska niiden käyttäminen ei ole mitenkään pakollista. Pelkästään tällä jo oma kuluttajan suoja nousee huomattavasti verrattuna siihen, että remontista on vain jokin suullinen sopimus tai paperi, jossa lukee “kylpyhuoneremontti sisältää kalusteet”  sekä nimet alla.

Meihin saat yhteyden suunnittelukäyntilomakkeella, tarjouspyyntölomakkeella tai soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510.