Kuntotutkimukset asuntokaupoissa

Nykyään lähes poikkeuksetta kiinteistökauppojen yhteydessä tehdään kuntotutkimuksia, joiden tarkoituksena on selvittää ostettavan kiinteistön todellinen kunto.

Kuntotutkimusraportti taas liitetään asuntokauppakirjoihin liitteeksi, jolloin voidaan katsoa, että kaupan molemmat osapuolet ovat tietoisia kuntotutkimuksen sisällöstä.

Kuntotutkimus onkin ideana oikein hieno, mutta sisältää samalla monia ongelmia. Suurin ongelma on kuntotutkimuksen laajuus, sillä hintahan määräytyy kuntotutkimuksen laajuuden perusteella ja samalla mitä laajempi kuntotutkimus sitä enemmän eri paikkoja joudutaan rikkomaan, jotta saadaan selville rakenteiden todellinen kunto.

Usein kuitenkaan tuleva asukas ei halua, että kuntotutkimuksen tekemistä varten rikotaan liikaa paikkoja. Jolloin tulee ristiriita. Tarkempi kuntotutkimus vaatii pintarakenteiden rikkomista, mutta ostaja taas ei sitä halua varsinkin kun se vielä maksaa enemmmän kuin pintapuolinen tarkastelu.

Kuka hyötyy kuntotutkimuksesta asuntokaupassa?

Kuntotutkimuksen tarkoitushan on selvittää rakenteiden todellinen kunto asuntokauppatilanteissa, (kuntotutkimuksia voi tehdä myös omistamalleen kiinteistölle, mutta tällöin hyötyjä olet sinä) mahdollisissa vikatapauksissahan myyjä on korvausvelvollinen mikäli kiinteisöstä/asunnosta löytyy 2 vuoden kuluessa ostohetkestä merkittävä virhe.

Riskien kannalta selvä hyötyjä on asunnon myyjä, koska hän ei ole mistään niistä vioista vastuussa, joista ostaja on tietoinen ostaessaan asuntoa/kiinteistöä. Ostaja hyötyy taas siitä, että mitä tarkempi tutkimus sitä vähemmän mahdollisia yllätyksiä tulee.

Mahdolliset viat kun on parempi löytää jo asuntokauppatilanteessa kuin jälkeenpäin, koska kauppoja tehdessä vioista on helpompi saada hinnan alennusta mitä korvauksen saanti jälkeenpäin on. Usein jos etenkin kalliimpia vikoja löytyy jälkeenpäin on edessä riitaisa prosessi missä eri osapuolten näkemykset eroavat rankastikkin toisistaan.

Kuntotutkijan vastuu

Vaikka kuntotutkimuksen teettäjät kovasti toivoisivatkin, niin kuntotutkija ei juurikaan ole vastuussa  kuntotutkimuksessa huomaamatta jääneistä vioista, vaikka ne olisivat miten suuria. Ainoastaan jos kuntotutkija on ollut törkeän huolimaton onhan korvausvelvollinen, tällöinkin korvaussumma on usein korkeintaan kuntotutkijan palkkion suuruinen, mikä nyt ei hirveästi lohduta jos talosta löytyy 50 000 – 100 000 euron homevaurio.

Oikean kuntotutkimuksen valinta

Asunnoissa riittää usein kevyempi kuntotutkimus mikä kattaa lähinnä pintapuolisen tarkastuksen ja kosteiden tilojen osalta mahdollisesti rakenteelliset mittaukset, koska asunto-osakeyhtiö on joka tapauksessa vastuussa kaikista kantavista rakenteista ja osakkaalla itsellään on vastuu vain pintamateriaaleista.

Kiinteistöjen tapauksessa mahdollisimman tarkka kuntotutkimus on usein kaikista järkevin, koska mahdolliset huomaamatta jääneet viat ovat vain ja ainoastaan myyjän ja ostajan välisiä. Usein jälkikäteen rahan saaminen korjauksiin tai hinnan alennus on erittäin vaikeaa, koska summat ovat niin suuria myyjälle, että hän käyttää usein kaikki keinonsa maksujen kieltämiseksi tai pienentämiseksi.

Kuntotutkimuksen kustannuksia voi esimerkiksi suhteuttaa kiinteistövälittäjän palkkioon, joka on normaalissa pääkaupunkiseudulta ostettavassa omakotitalossa luokkaa 3-4% kauppahinnasta eli 400 000€ talosta jo 12 000 – 16 000 euroa. Hyvän kuntotutkimuksen taas saa hintaan 1 500 – 4000€ riippuen tutkittavan kohteen laajuudesta ja tarvittavista tutkimuksista.

Loppusanat

Usein ihmiset tulevat meidän luoksemme siinä vaiheessa kun jonkinlainen homevaurio, vesivahinko tai muu vika on löytynyt ostetusta asunnosta. Monet niistä ovat sellaisia, että kunnollisella rakenteellisella kuntotutkimuksella ne olisivat löytyneet ja riitaisaa tilannetta ei olisi ikinä päässyt syntymäänkään.

Usein nämä riidat kestävät kuukausia tai jopa vuosia, jonka aikana joudut joko tekemään korjaukset omalla kustannuksellasi tai odottelemaan riidan ratkeamista joko sovinnollisesti tai oikeudessa. Näissä tilanteissa jälkeenpäin tarkemman kuntotutkimuksen teko olisi ollut kannattavin teko, mutta tekemätöntä on vaikea saada tehdyksi enää jälkeenpäin.

Meihin saat yhteyden suunnittelukäyntilomakkeella, tarjouspyyntölomakkeella tai soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510.