Miten onnistun remontissa?

Useille meistä remontin teettäminen on harvinaista tai jopa ainutkertaista puuhaa, joten myöskään kokemustakaan aiheesta ei ole karttunut useimmille juurikaan. Kuitenkin remontti on usein sen verran iso hanke, että sen olisi syytä onnistua hyvin, jotta budjetissa ja aikataulussa pysyttäisiin ja normaalin elämänkin pariin päästäisiin taas joskus.

Suunnitelmallisuus

Tärkein asia remontin teettämisessä on, että on jo ennalta suhteellisen tarkka kuva siitä mitä haluaa tehdä, kaiken ei tarvitse tietysti vielä suunnitteluvaiheessa olla päivän selvää, mutta ainakin suurimmat asiat olisi hyvä hahmottaa, kuten mitä tehdään ja mikä on esimerkiksi oma budjetti.

Kun sitten on päätetty, että tehdään esimerkiksi pintaremontti, joka käsittää laminaattien asennuksen, seinien tasoituksen ja maalauksen sekä portaiden hionnan ja lakkauksen tai kylpyhuone– ja saunaremontti, niin seuraava askel on hankkia sopivat remontoijat. Mitä varten on yleensä pyytää tuleva remonttiyrityskokelas paikan päälle arvioimaan työn laajuutta ja hintaa.

Remonttitarjous

Remontoinnissa yleinen tapa on, että kun remonttiyritys on käynyt paikan päällä niin se antaa tämän jälkeen tarjouksensa, mieluiten kirjallisena. Tarjouksissa olennaista olisi pystyä vertailemaan niitä mikäli pyydät useampia tarjouksia, koska niissä on huomattaviakin eroja. Tässä muutamia yleisimpiä eroavaisuuksia remonttitarjouksissa:

Mitä tarjous oikeasti sisältää?

Suurin yksittäinen ero tulee siinä, että mitä tarjoukseen on oikeastaan edes laskettu, esimerkiski peruskylpyhuoneremontissa toisella voi olla tarjottuna kiinteällä hinnalla kaikki työt purkutöistä aina loppusilaukseen sisältäen sähkötyöt ja putkityöt. Toinen taas tarjoaa samaa pakettia, mutta niin että sähkö- ja putkityöt hinnoitellaan erikseen esimerkiksi toteutuneiden tuntien mukaisesti. Kolmas taas on voinut “unohtaa” tai unohtaa tarjouksesta jotain olennaista kuten kylpyhuoneesta esimerkiksi koko sähkötyöt tai seinien tasoituksen yms.

Mikä on aikataulu

Usein aikataululla on väliä, varsinkin sinulle. Remonttiyrityksillä on sekä erilaisia työkantoja mitkä määrittelevät että koska töitä ylipäätään oltaisiin tulossa tekemään ja lisäksi eroja on siinä että kauanko töihin on varattu aikaa. Usein kuitenkaan esimerkiksi pidempi työaika ei tarkoita että töitä tehtäisiin huolellisemmin vaan lähinnä sitä että tarkoitus on hoitaa samanaikaisesti useassa eri paikassa töitä ja näin ollen tehdä sinun remonttiasi hitaammin.

Miten tarjous on hinnoiteltu

Hinnoittelu liittyy samaan sisältöön, osa remonttitarjouksista on kiinteä hintaisia, osassa taas on annettu vain tuntihinta ja arvio työtunneista. Osa taas on yhdistelmiä missä on jollekkin töille kiinteä hinta ja osalle töistä taas annettu vain tuntiveloitushinnat kuten esim. putki- ja/tai sähkötöille.Näissäkin on vielä eroja että osa tarjoaa tuntihinnalla jotkin epävarmat työt, kuten mahdolliset tasoitustyöt, mikä voi olla sinun kannaltasi erittäin hyväkin asia, koska tällöin jos seinät ovatkin suorat sinun ei tarvitse mitään. Osa tuntihinnan tarjoamisista taas on selkeästi yrityksiä vain painaa varsinaisen urakan hintaa alemmas. Tällaisia on usein työt mitkä on helppo arvioida, mutta tarjoaja ei jostain syystä halua silti antaa niille kiinteää hintaa kuten esimerkiksi juuri sähkötyöt kylpyhuoneessa, jotka ovat yleensä suhteellisen vakiot ja helposti arvioitavissa.

Miten parantaa tarjousta?

Helpoin tapa saada kunnon tarjouksia on, että tiedät jo etukäteen mitä haluat, jolloin tarjoaja tietää mitä hän on tarjoamassa. Esimerkiksi jos pyydät keittiöremonttiin tarjousta ja osaat tarjouksen tekijälle sanoa että haluat että kaikki kaapit vaihdetaan ja ne tulevat samoille paikoilleen, kaappien välitilaan laitetaan laatoitus ja pistorasiat pysyvät samoilla paikoilla mutta uusitaan, lukuunottamatta yhtä pistorasiaa jota siirretään, lisäksi haluat lattiaan laatoituksen ja lattialämmityksen. Tällöin tarjoajalla on suhteellisen tarkka käsitys siitä mitä työt siis lopulta pitää sisällään.

Toinen vaihtoehto taas on pyytää tarjousta keittiöremontista missä haluat kaikkien kaappien vaihtojen kuuluvan urakkaan, samoiten kuin kaikki mahdolliset sähkötyöt, erittelemättä kuitenkaan näitä sen tarkemmin. Jolloin tarjoukset ovat huomattavasti epämääräisempiä, kun tarjous sisältää joko kiinteän hinnan mikä on laskettu jonkin pahimman mahdollisen vaihtoehdon mukaan tai tarjouksen missä kaikki epävarmat kohdat on laitettu tuntihinnalla tehtäviksi.

Tarjouksen arviointi

Kun sinulla sitten on yksi tai useampia tarjouksia niin olennaisin asia sitä arvioidessa on miettiä, mitä se nyt oikeasti sisältää ja millä hinnalla. Mikäli sinulla on eri sisältöisiä tarjouksia niin pitäisi myös saada ne jotenkin arvioitua keskenään, niin että tietäisi kuka nyt tarjoaa mitäkin milläkin hinnalla ja mitkä niiden loppuhinnat olisivat etenkin jos niissä on paljon kohtia, joita ei ole tarjottu kiinteään hintaan.

Mikäli saadut tarjoukset ovat epämääräisiä on syytä harkita myös lisäkysymysten esittämistä, joidenka avulla voi koittaa saada jotain tolkkua tarjouksiin mitkä ovat epämääräisiä. Usein liian epämääräisiä tai liian hyviä tarjouksia on syytä välttää, sillä niihin on usein jokin koira haudattuna. Eli joko päädytään siihen, että toteuttaja onkin töiden alettua sanomassa että juuri mikään ei kuulukkaan tarjoukseen mitä pitäisi tehdä tai sitten liian halvalla tarjonnut ei ikinä saavu edes paikan päälle tai tekee huonoa jälkeä hirveällä kiireellä.

Toteutuksessa onnistuminen

Kun remontin tekijä on saatu selville niin on toteutuksen aika. Toteutuksen parhaiten voi vaikuttaa onnistumiseen on pysymällä suunnitelmissa mahdollisimman hyvin ja että mikäli olet sopinut hankkivasi jotain materiaaleja niin ne on ajallaan paikalla.

Suunnitelmien osalta ongelmallista on ajankäytöllisesti, se että jos töille on varattu esimerkiksi 2 viikkoa niin työt myös pitäisi saada tehtyä siinä 2 viikossa jolloin esimerkiksi paisuva remontti voi alkaa venyä sen takia että 2 viikon jälkeen työmiehet joutuvat aloittamaan jo seuraavan sovitun remontin, jolloin niitä tehdään yhtä aikaa, jolloin töiden kulku hidastuu.

Suunnitelmamuutokset

Suunnitelmien muutoksissa toinen ongelma on, että varsinkin jos niitä aletaan muuttamaan lennossa töiden jo alettua niin remonttiyritys on voinut keretä jo tehdä jo osan alkuperäisten suunnitelmien mukaisista töistä tai hankkia jo valmiiksi materiaalit, jolloin suunnitelmien muuttuessa pitääkin purkaa jo tehtyä työtä tai miettiä mitä väärille materiaaleille tehdään. Usein näistä taas aiheutuu vähintään kiistaa kustannuksista.

Materiaalit

Materiaalien saanti on kolmas ongelmakohta mihin usein törmätään remontoidessa, sillä etenkin jos olet itse hankkimassa jotain niin olet itse myöskin vastuussa, että hankkimasi tarvikkeet ovat paikan päällä silloin kun niitä tarvitaan. Ongelmallista materiaalipuutoksissa on usein se, että työt voivat seistä jos esimerkiksi kylpyhuoneeseen tulevia laattoja ei saadakkaan ajallaan, jolloin koko kylpyhuoneen teko keskeytyy.

Materiaalien puuttumisen osalta ongelmana on lisäksi se että alkuperäinen aikataulu voi viivästyä ja puutoksista aiheutuu helposti kuluja, jos esimerkiksi kylpyhuoneremontissa on laatat päivän myöhässä ja remonttimies näin ollen odottaa päivän laattoja, niin syntyy helposti riitaa siitä kuka maksaa tämän päivän kustannukset, jonka lisäksi lisäkustannuksia voi tulla myös siitä että loppupäässä saatetaan joutua tekemään ylitöitä remontin saattamiseksi loppuun ajallaan, mistä suomalaisen työehtosopimuskäytännön mukaisesti aiheutuu ylityökorvauksia maksettavaksi, jollekkin.

Yhteenveto

Remontoinnissa on siis monta mutkaa matkassa, mutta usein toimivalla yhteistyöllä, kyselemällä remontin tekijöiltä ja pitämällä kaikki osapuolet ajantasalla etenemisestä saavutetaan haluttu lopputulos.

Me pyrimme omalta osaltamme auttamaan sinua remontin onnistumisessa aina siitä hetkestä lähtien kun otat meihin yhteyttä. Eli pyrimme jo suunnittelukäynnillä kertomaan sinulle mitä sinun pitäisi ottaa huomioon ja annamme vinkkejä miten onnistut remontissa. Tarjouksen saatuasi voit aina ottaa meihin yhteyttä ja pyytää tarkennuksia tai korjauksia saamaasi tarjoukseen. Toteutusvaiheessa annamme sinulle selkeät päivämäärät esimerkiksi milloin tarvikkeiden on oltava paikan päällä jos haluat hankkia niitä itse ja tarvittaessa neuvomme esim. mistä saat nopeiten jotain tarvikkeita hankittua jos pelkäät ettet saa ajallaan niitä.

Meihin saat yhteyden suunnittelukäyntilomakkeella, tarjouspyyntölomakkeella tai soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510.