Asunnon äänieristys

Asunnon ääniympäristö on yhtä olennainen osa hyvinvointiasi kuin puhdas huoneilma. Silti monesti ulkoa tai naapurista kantautuvan äänen annetaan häiritä asumista vuosia. Tässä blogipostissa käyn läpi mitä miten eri taajuuksilla tulevaa ääntä voidaan eristää ja mitkä ovat käytännön ratkaisut asunnon ääneneristykseen.

Ääneneristäminen

Äänen eristystäminen perustuu ääniaaltojen kulkemisen vaikeuttamiseen. Parhaiten ääntä eristää raskas, paksu ja ilmatiivis rakenne, tähän perustuu esimerkiksi se miksi vanhemmissa kerrostaloissa ei äänet juurikaan kantaudu huoneistoista toisiin, koska näissä kiviseinän paksuudet ovat 0,5 – 1 metriä, jolloin ääniaallotkaan eivät juurikaan kulje.

Käytännössä jälkikäteen tällaisten massiivisten rakenteiden teko on kuitenkin huomattavan vaikeaa esimerkiksi peruskerrostaloasuntoon tai toimistoon, joten keskitytään enemmän siihen mitä voidaan tehdä.

Ääniaallon liike

Korkeat ääniaallot etenevät rakenteissa erilaisten rakojen kautta, minkä takia niiden eristämisessä olennaisinta on tukkia kaikki mahdolliset pienetkin kolot. Tämä onnistuu esimerkiksi erilaisten eristemassojen avulla, millä voidaan esimerkiksi kipsiväliseinistä tilkitä kaikki pienetkin kolot levyjen reunoilla.

Kaikuminen on toinen korkeiden äänten ongelma, jota voidaan estää erilaisilla huokoisilla pintamateriaaleilla, jotka estävät ääniaaltojen kimpoilua. Kaikumisen muuttumisen huomaa hyvin esimerkiksi menemällä tyhjään asuntoon, missä kaikki äänet voimistuvat huomattavasti, mutta kun asuntoon tuodaan huonekalut ja etenkin erilaisia mattoja ja verhoja niin kaikumisen määrä vähenee huomattavasti. Kaikumisen vähentämisessä helpointa onkin erilaiset verhot ja matot, jos nämä eivät riitä niin seinille kiinnitettävät raskaat kankaat/matot tai akustiikkalevyt ovat erinomaisia kaikumisen estossa

Matalat ääniaallot taas saavat rakenteet värähtelemään, minkä takia juuri massiivinen rakenne on paras koska se ei juurikaan värähtele. Kevyempien rakenteidenkin osalta värähtely voidaan kuitenki eliminoida eristämällä ääntäeristävä rakenne muusta rakennuksesta esimerkiksi elastisten massojen ja saumanauhojen avulla.
Ulkoa tuleva melu

Ääneneristysratkaisut

Nyt kun tiedämme miten erilaiset ääniaallot käyttäytyvät niin voidaan siirtyä äänieristysratkaisuja tarkasteluun.

Rappumeteli

Kerrostaloasukkaita eniten häiritsevää melua on usein muista talon asukkaista tulevat äänet. Yleisin häiriöäänen tyyppi on rappukäytävästä tulevat äänet mitä vastaan väliovi on paras ratkaisu. Välioveksi kannattaa valita mielummin massiivipuuovi kuin kevyempi muotopuristeovi. Mikäli halutaan parasta äänen eristystä niin on olemassa myös ääneneristysovia.

Oven lisäksi rappuäänten eristyksessä pitää kiinnittää huomiota myös molempien ovien tiiveyteen. Tämän takia välioveen kannattaakin asentaa tiivistetyt karmit ja ulko-oven karmeista vaihtaa tiivisteet uusiin. Näillä toimenpiteillä rappuäänet saadaan vähennettyä niin matalaksi kuin ne helpolla on laskettavissa.

Naapurihuoneistoista kantautuvat äänet

Naapureista tulee ääntä niin kerros- kuin rivitaloissakin. Tästä vastaan usein ainoa ratkaisu on tehdä meluavan naapurin puoleisesta seinästä paremmin ääntäeristävä. Kiviseinissä tämä onnistuu rakentamalla kiviseinän eteen erillinen äänieristysseinä. Mikäli seinä taas on jokin kevyt rakenteisempi voidaan sitä myös suoraan kasvattaa ja tukkia siitä kaikki kolot, jolloin sen ääneneristyskyky paranee huomattavasti.

Naapuriäänten eristämisessä olennaisinta on siis kasvattaa naapurin puoleisen seinän paksuutta äänieristysvillalla sekä mieluiten tehdä siitä hieman raskaampi esimerkiksi useammalla kipsilevykerroksella päällekkäin. Seinästä huolimatta pitää ottaa huomioon, että ääni kulkeutuu myös katon ja lattian kautta ns. kiertäen seinän sekä esim. patteriverkostoa pitkin, joten äänieristysseinän rakentaminen ei ole aivan täydellinen ratkaisu vaikkakin se tyypillisesti pienentää huomattavasti naapureista kantautuvaa ääntä.

Perheen aiheuttama melu

Usein etenkin lapsiperheissä myös perhe aiheuttaa enemmän tai vähemmän toivottua meteliä. Kuitenkin lapsiperheissäkin saatetaan kuitenkin kaivata jotain hiljaisempaa tilaa esimerkiksi työntekoon. Tällöin on kaksi vaihtoehtoa, joko hiljentää perhe tai perhesovun säilyttämiseksi rakentaa paremmin äänieristettyhuone tai suurempi tila. Äänieristetty huone voidaan rakentaa esimerkiksi lisäämällä tällaisen tilan väliseinien paksuutta toisella kipsilevykerroksella.

Tämän lisäksi on usein kannattavaa vaihtaa sisäovi äänieristystys sisäoveen, jolloin huoneeseen kantautuvan äänen määrä pienenee murto-osaan aiemmasta. Tällaisia seinä/ovi ratkaisuja käytetään tyypillisesti esim. lääkärien vastaanottohuoneissa joten ne on todettu toimiviksi.

Miten me voimme auttaa sinua ääniongelmissa?

Me teemme kaikkia ylläkuvattuja äänieristystöitä ja muitakin äänieristykseen liittyviä töitä tarpeidesi mukaan. Lisätietoja yllä olevista aiheista saat esimerkiksi väliseinien rakennusosiosta ja sisäovien vaihto-osioista joissa käydään tarkemmin läpi töiden kulkua.

Mikäli siis tarvitset äänieristysratkaisuja pääkaupunkiseudulla niin ota yhteyttä niin kartoitetaan miten sinun ääniongelmasi saadaan kuriin.

Meihin saat yhteyden suunnittelukäyntilomakkeella, tarjouspyyntölomakkeella tai soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510.