Energiatodistus tulee, oletko valmis?

Energiankulutus on noussut yhdeksi tärkeimmäksi valintakritiiteriksi monien asioiden suhteen oli kyseessä sitten jääkaappien energialuokat tai auton polttoaineen kulutuksen määrä. Tälle luontaista jatkumoa on myös, että talojenkin energian kulutukseen kiinnitetään koko ajan enemmän ja enemmän huolta. Tähän helpoksi työkaluksi rakkaat valtion virkamiehet ovatkin kehitelleet energiatodistuksen, millä pyritään ilmaisemaan samalla helpolla tavalla talon energiakulutusluokka kuin vaikka jääkaapeissakin.

Lakitekstinä sama asia on ilmaistu seuraavasti:

Rakennuksen energiatodistuksessa on ilmoitettava rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön tarvittava energiamäärä.

Rakennuksen energiatehokkuuden arvioimiseksi ja sen vertaamiseksi muihin samaa tarkoitusta palveleviin rakennuksiin on rakennuksen tarvitsema energiamäärä rakennuksen pinta-alan suhteen ilmaistava useampiluokkaisella asteikolla.

Mitä energiakulutuslukema sisältää?

Laskettaessa tai arvioitaessa rakennuksen energiakulutusluokkaa otetaan huomioon niin lämmöneristeet, lämmityslaitteet, lämpimän veden jakelu sekä ilmanvaihtojärjestelmä.

Toteutustapa asuinrakennuksen energiantodistukselle taas riippuu siitä onko kyseessä yli 6 asuntoinen vai alle 6 asuntoinen asuinrakennus. Näistä yli 6 asunnon asuinrakennuksien osalta energialuokka lasketaan teknisten tietojen perusteella eli suoraan rakennus/lvi/sähköpiirrustusten avulla. Kun taas pienemmissä kohteissa käytetään luotettavia kulutustietoja, mikä käytönnässä tarkoittaa uudiskohteissa arviota siitä mitä kyseisen rakennuksen pitäisi normaalilla käytöllä kuluttaa energiaa.

Energiatodistus vanhaan taloon

Yli kuuden asunnon talonyhtiöissä energiatodistuksen hankkiminen on jo pakollista, mutta sen sijaan pienille talonyhtiöille ja vanhoilla omakotitaloille energiatodistuksen hankkiminen on tähän mennessä ollut vapaaehtoista. Vapaaehtoisuus on kuitenkin ”yllättäen” toiminut huonosti ja vanhoille omakotitaloillle on hankittu tähän mennessä noin 1000 energiatodistusta.

Tämä ei virkamiehille luonnollisesti ole riittävä tahti ja tällä erää laki energiatodistuksen pakollisuudesta kaikille asuinrakennuksille, lukuunottamatta poikkeuksia kesämökkejä yms. ei vakituisia asuinrakennuksia kohtaan on lausuntokierroksella. Uuden lain pitäisi tulla voimaan ensi vuonna jolloin parin vuoden siirtymäajan jälkeen kaikilla pientaloilla on oltava energiatodistus.

Mitä hyötyä on energiatodistuksesta?

Suurin hyöty energiatodistuksesta talon omistajalle on siinä, että energiatodistuksen mukana tulee olla myös parannusehdotuksia siitä miten talon energialuokkaa voisi parantaa. Tämä on myös se seikka minkä takia koko energiatodistuksia ajetaan niin innolla pakollisiksi, koska tällöin talojen omistajien on helpompi lähteä miettimään miten energialuokkaa voitaisiin parantaa esimerkiksi julkisivuremontin yhteydessä tai uusittaessa lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmää.

Toinen etu tai haitta energiatodistuksesta on siinä että kun sen esittäminen talon/asunnon ostajalle on määrätty pakolliseksi niin myös ostajat kiinnittävät siihen huomiota. Tällöin paremman energialuokan talosta voisi saada paremman hinnan jos ostajat osaavat huomioida tulevat käyttökustannukset tehdessään ostopäätöstä. Näin on käynyt ainakin kodinkoneiden ja autojen suhteen eli pienempi kulutteisesta on saanut paremman hinnan ja luultavasti näin tulee käymään myös asuntojen suhteen enemmän ja enemmän kun ostajat tiedostavat paremmin myös tulevat käyttökustannukset sekä miettivät myös mahdollista energian hinnan nousua mikä kasvattaa entisestään käyttökustannusten erotusta pieni kulutteisen ja energiasyöpön talon välillä.

Energiatodistusluokan parantaminen

Asuinrakennuksen energialuokkaa voi luonnollisesti parantaa jo alkuperäisessä rakennusvaiheessa valitsemalla energiatehokkaampia ratkaisuja niin lämmöneristeisiin, lämmitykseen, lämpimän veden jakeluun kuin ilmanvaihtoonkin. Vanhojen talojen osalta parannukset kannattaa usein sijoittaa muiden remonttien yhteyteen, jolloin energiatehokkuutta voidaan parantaa kohtuullisen edullisesti.

Lämmöneristys, enemmän on aina parempi samoiten kuin paremmat lämmöneristemateriaalit antavat aina parempia tuloksia kuin huonommat. Eli eristepaksuuksilla ja esimerkiksi asentamalla perinteisen eristysvillan sijasta polyuretaania tai muita modernimia lämmöneristeitä saadaan parempia tuloksia. Parhaita eristyspaikkoja on seinäpinnat ja yläpohja, sillä nämä ovat pinta-alaltaan suurimmat ulkopinnan osat rakennuksessa ja niihin on helpoin myös lisätä eristettä.

Ikkunat ja ovet, näiden suhteen järkevää on tehdä vaihto energiatehokkaampiin silloin kun ne ovat tulleet käyttöikänsä päähän ja kaipaavat näin muutoinkin vaihtoa. Useinkaan pelkästään energiansäästön nimissä ei ole järkevää lähteä tekemään vaihtoa ellei esim. vanhat ikkunat ole 2-lasisiset, jolloin uusilla ikkunoilla saadaan jo huomattava parannus aikaan.

Lämmitysjärjestelmä, on useimmille helpoiten ymmärrettävä energiansäästön kohde sillä säännölliset lämmityslaskut pitävät huolen siitä että ymmärrys kustannuksista pysyy koko ajan mielessä. Suorasähkölämmitys ja öljylämmitys on usein sellaiset järjestelmät mistä energiatehokkaampaan vaihtamalla saadaan selkeitä säästöjä aikaan. Useimmiten lämmitysjärjestelmän vaihdon mielekkyys on riippuvainen pitkälti siitä minkälainen järjestelmä talossa on nyt.

Jos talossa esimerkiksi on jo vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä niin esimerkiksi maalämpöön vaihtaminen voi olla ihan perusteltua, mutta mikäli joudutaan rakentamaan koko vesikiertoinen järjestelmä taloon niin vaihdon rahalliset hyödyt haihtuvat usein näihin remonttikustannuksiin.

Lämpimän veden jakelu, hienon termin takana piilee ajatus siitä että sähkölämmitteinen lämminvesivaraaja on kaikista huonoin ratkaisu kun taas joko kaukolämpöön liitetty lämminvesivaihdin tai maalämmöllä lämpiävä lämminvesivarajaa on selkeästi parempia ratkaisuja energiataloudellisesti katsottuna. Lämmöntalteenotolla voidaan lisäksi parantaa tuloksia entisestään. Useimmiten kuitenkin lämpimän veden jakeluun liittyvät muutokset on tehtävä muun lämmitysjärjestelmän muutoksen yhteydessä mikä rajoittaa paljon mahdollisuuksia vaikuttaa tähän helposti.

Ilmanvaihto, vanhojen rakennusten suhteen ilmanvaihtojärjestelmät ovat pääosin joko painovoimaisia tai koneellisella poistolla varustettuja. Nämä ovat ns. perustaso, mikäli halutaan parempia tuloksia niin ilmanvaihtoon on liitettävä lämmöntalteenottojärjestelmä ja mahdollisesti tuloilman esilämmitys, jolloin ilmanvaihdon energiatalous paranee huomattavasti. Ilmanvaihtojärjestelmän osalta koneellisella poistolla varustettuun järjestelmään on mahdollista liittää lämmöntalteenotto, mutta usein ilmanvaihtojärjestelmän energiataloudellisuuden parantaminen on haastavaa ja kallista, koska se vaatii uusien ilmanvaihtoputkien vetämistä rakenteisiin sekä koko järjestelmän saattamista toimimaan yhdessä lämmitysjärjestelmän kanssa.

Miten alkuun energiatalkoissa?

Energiatodistuksia tekevät insinööritoimistot ja niiden hintahaarukka pyörii noin 500-800 euron tienoilla. Energiatodistukseen sisältyy erilaisia parannusehdotuksia millä sinun talosi energiataloudellisuutta voidaan parantaa, mitkä kannattaa ottaa huomioon kun teet pidemmän ajan suunnitelua talosi kunnossapitämiseksi.

Mikäli kaipaat energiataloudellisempia ratkaisuja kotiisi ja sijaitset pääkaupunkiseudulla niin ottamalla meihin yhteyden esimerkiksi julkisivu- tai ullakkoremonttia suunnitellessasi voimme yhdessä katsoa miten juuri sinun taloosi saataisiin paremmat lämmöneristeet ja sitä kautta parempi energiataloudellisuus.

Meihin saat yhteyden suunnittelukäyntilomakkeella, tarjouspyyntölomakkeella tai soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510.