Kantavien rakenteiden muuttaminen

Suurempaa muutosta rakennukseen kaivatessa törmätään usein siihen, että myös rakennuksen kantavat osat kaipaavat jotain muutoksia, jotta suunnitelmat saadaan toteutettua. Sillä ne lopulta sanelevat sen minkälainen huonejärjestys on mahdollinen ja kuinka suuria huonetilat voivat olla.

Korjatessa vanhaa tehdäänkin usein päätöksiä kustannus/hyöty suhteen välillä sillä esimerkiksi rakennuksen sisätilojen järjestystä muutettaessa kevyiden väliseinien rakentaminen tai purkaminen on yksinkertaista, mutta ne rajaavat muutoksen mahdollisuuksia kuitenkin kohtuu paljon. Jos taas lähdetään puuttumaan kantaviin rakenteisiin niin tarvitaan rakennesuunnitelmia ja raskaita muutostöitä jotta muutettavan kantavan rakenteen kuormat saadaan siirrettyä muille rakenteille. Eli lopulta kyse on usein euroista.

Kantavat rakenteet

Mitä nämä mystiset kantavat rakenteet sitten ovat, voisi useat kysyä. Kyse on siis rakennuksen osista mitkä muodostavat rakennuksen rungon mikä kantaa niin pysty kuin vaakasuuntaisetkin kuormat. Eli ylempien kerrosten painon, katon painon ja sivusta tulevat tuulikuormat.

Rakennusosina tyypillisimmin kyse on ulkoseinistä ja rakennuksen sisällä olevista raskaammista seinistä mitkä ottavat vastaan osan kuormasta mikäli talo on hieman leveämpää mallia. Pystysuuntaisten rakenteiden lisäksi kantavia rakenteita on myös vaakasuunnassa esim. välipohjan ja yläpohjan vaakasuuntaiset palkit sekä kattotuolit.

Yleisimmät kantavien rakenteiden muutokset

Erilaisten kantavien seinien poistaminen osittain tai aukkojen teko esimerkiksi ikkunalle tai ovelle on yleisimpiä kantavien rakenteiden muutoksia. Nämä on usein perusteltuja kun halutaan muokata kunnolla sisätiloja avarammiksi tai käytännöllisemmiksi.

Muita muutoksia on esimerkiksi talon laajentaminen ylöspäin lisäkerroksella jolloin talon rakenteisiin kohdistuvat kuormitukset kasvavat selkeästi. Samoiten jos halutaan lisää asuintilaa alakerrasta esimerkiksi madaltamalla maanpintaan ja rakentamalla kellari niin täytyy myös kantavat rakenteet suunnitella uudelleen.

Kantavien rakenteiden muutos käytännössä

Yksinkertaisin ajatusmalli kantavien rakenteiden muutoksessa on ajatella esimerkiksi kolmea tolppaa rivissä jotka kantavat yhdessä palkkia. Jos nyt ajatellaan että otetaan yksi kolmesta tolpasta pois niin kahdelle muulle tolpalle tulee kummallekkin puolet keskimmäisen kantamasta kuormasta. Kun jokainen tolppa yleensä on mitoitettu kantamaan oma osansa kuormasta niin yhden tolpan poistaminen tarkoittaa sitä että kahta muuta pitää vahvistaa. Samoiten myös yllä olevaa palkkia saatetaan joutua vahvistamaan koska jänneväli kasvaa ja tällöin palkin keskiosaan kohdistuu suurempi rasitus kuin aiemmin.

Usein kantavien rakenteiden muuttamisessa olennaisinta onkin miettiä miten kuormat jaetaan uudelleen. Usein se tarkoittaa juuri jäljelle jäävien rakenteiden vahvistamista tai uusia tukipalkkeja, joille jaetaan osa kuormasta.

Mitä kantavien rakenteiden muutos vaatii

Kuten äsken koitin havainnollistaa niin kantavien rakenteiden muuttuessa pitää kuormien jakautuminen suunnitella uudestaan minkä takia rakennesuunnittelu onkin ykkösasia kun aletaan miettiä muutoksia kantavissa rakenteissa. Lisäksi myös rakennusvalvontaviranomainen haluaa aina varmistua rakennesuunnittelun laadusta minkä takia myöskin rakennuslupa on pakollinen muutettaessa kantavia rakenteita.

Rakennesuunnittelun tarkoituksena on siis varmistua että rakenteet täyttävät määräykset ja ovat vakaita muutosten jälkeenkin. Usein tämä tarkoittaakin juuri erilaisia lisätukia rakenteille mikäli jotain otetaan pois tai muutetaan.

Mitä tällä voidaan saavuttaa?

Usein kantavia rakenteita muuttamalla haetaan joko huonejärjestykseen muutosta, tilan tuntua poistamalla osa raskaista seinärakenteista tai tekemällä niihin aukkoja. Koska muutosten hinta on usein kohtuullisen korkea verrattuna siihen, että tehtäisiin vain muutoksia kevyisiin väliseiniin niin usein tilaajalla onkin usein painavat perusteet muutos halulleen.

Muutoksella haetaankin monesti täydellistä muutosta koko taloon joko muokkaaamalla radikaalisti nykyisiä sisätiloja tai laajentamalla taloa johonkin suuntaan uusien asuinneliöiden saamiseksi, jolloin osa tai kaikkikin muutosten kustannuksista tulee katetuksi lisäätyvällä kiinteistön arvolla.

Kantavien rakenteiden muutoksia sinulle

Me teemme kantavien rakenteiden muutoksia niin toteutuksen osalta valmiiden suunnitelmien pohjalta kuin tarvittaessa suunnittelun ja toteutuksenkin käsittävinä kokonaisratkaisuinakin mikäli haluat päästä muutosten kanssa helpolla.

Meihin saat yhteyden suunnittelukäyntilomakkeella, tarjouspyyntölomakkeella tai soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510.

Meihin saat yhteyden suunnittelukäyntilomakkeella, tarjouspyyntölomakkeella tai soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510.