Mikä on Z-lausunto?

Suurelle osalle Suomea Z-lausunto ei ehkä sano mitään, mutta helsinkiläiselle remontoijalle Z-lausunto tulee helposti tutuksi mikäli kaipaa jotain suurempaa muutosta kotiinsa, mikä rakennusvalvonnan kielenkäytössä kuitenkin tarkoittaa ”vähäistä rakennus- tai taloteknistä toimenpidettä”. Koska Z-lausunto koskettaa kymmenesosaa Suomesta ja puolta meidän asiakaskuntaamme, niin alla lyhykäisyydessään Z-lausunnon merkityksestä remontoijalle.

Z-lausunnon idea

Z-lausunnon tarkoitus on helpottaa jossain määrin remontoijan elämää mahdollistamalla näiden vähäisten muutostöiden tekemisen ilman varsinaista rakennuslupaa, jolloin vähennetään niin rakennusvalvonnan työtaakkaa kuin remontoijaltakin vaadittavia virallisten suunnitelmien määrää.

Samalla kun Z-lausunnon haku on tehty helpoksi niin viranomainen tietysti toivoo että luvattomien muutostöiden määrä vähenisi, jolloin kokonaisuutena saadaan villeimpiä toteutuksia varmaankin kitkettyä pois kun suurempi osa hakee luvat haluamilleen muutoksille ja näin niitä kontrolloidaan edes jollain tapaa.

Z-lausunnolla tehtävät remontit

Olennaisin Z-lausunnon käyttökohde on kylpyhuoneremonteissa missä Z-lausunto mahdollistaa kylpyhuoneen laajentamisen korkeintaan 5m2 tai korkeintaan vanhan pinta-alan tuplaamisen. Edellytyksenä tälle on että laajennuksessa ei tehdä muutoksia kantaviin rakenteisiin vaan laajennus pystytään toteuttamaan kevyitä väliseiniä purkamalla.

Toinen kylpyhuoneisiin liittyvä asia on että remontti ei saa lisätä oleellisesti kuormitusta talon kantaviin rakentesiin eli käytännössä jos kylpyhuoneeseen valaisi kuution betonimöykyn niin luultavasti epämääräinen ”oleellinen muutos kantaviin rakenteisiin” täyttyisi ja tällöin pitäisi tehdä kunnon rakennesuunnitelmat, mutta käytännön tasolla esimerkiksi ammeen asentaminen onnistuu ilman rakennesuunnitelmaa.

Kolmas Z-lausunnon tehtävä on mahdollistaa lattiakaivojen paikan muuttamiset eli kun lattiakaivoa siirretään pitäisi tehdä Z-lausunto, tässäkin on lisäyksenä on että muutos ei saa olla oleellinen eli käytännön tasolla jos lattiakaivon siirto vaatii muutoksia kantaviin rakenteisiin esimerkiksi lattiassa kulkevien palkkien takia niin tällöin vaaditaankin kunnon rakennesuunnitelmat ja luvat.

Muissa tiloissa  Z-lausunto mahdollistaa esimerkiksi keittiöiden siirrot samalla periaatteella eli kantaviin rakenteisiin ei saa tehdä muutoksia, mutta muutoin jos siirto on toteutettavissa niin silloin sen saa tehdä. Eli etenkin siirrettäessä keittiötä vanhan vesipisteen viereen esimerkiksi wc/kylpyhuonetilan viereen niin viemärivedot on mahdollista toteuttaa ilman että kantaviin rakenteisiin täytyy tehdä muutoksia ja pelkkä Z-lausunto riittää tällöin toteutukselle.

Samoiten Z-lausunto mahdollistaa muut huonetilojen kevyet muutokset eli väliseinien teot ja poistamiset, jolloin säästytään raskaalta lupaprosessilta, mutta asiat saadaan toteutettua pykälien mukaan.

Miten remontoijana hyödyt Z-lausunnosta

Usein rakennuslupaprosessi on kohtuullisen raskas kun vaaditaan niin LVI kuin rakennesuunnitelmiakin esimerkiksi kylpyhuoneen laajennuksen tapauksessa, mutta mikäli muutokset on mahdollista tehdä pelkällä Z-lausunnolla niin suunnitelmien hankkimiselta vältytään ja lisäksi säästyy viikkoja kestävältä rakennusluvan käsittelyprosessilta. Tietysti talonyhtiössä asuvilta saattaa talonyhtiö kuitenkin vaatia esimerkiksi LVI-piirroksen tekemistä mahdollisista putkimuutoksista siitä huolimatta että rakennusvalvonta ei sitä vaadi, joten joka tapauksessa remontoidessa on olennaisinta ottaa ensimmäisenä yhteyttä talonyhtiöön ja kysyä mitkä ovat heidän vaatimuksensa remontille.

Lopuksi

Z-lausunto nyt koskettaa toistaiseksi vain helsinkiläisiä, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa se voisi laajentua myös muihin Suomen suurempiin kaupunkeihin, koska ihmisillä on joka tapauksessa kasvava halu tehdä muutoksia kodeissaan ja esimerkiksi muokata kylpyhuonetiloja avarammiksi ja nykyaikaisemmiksi kuin ne alunperin monissa vanhemmissa kiinteistöissä ovat. Koska rakennuskannan vanhetessa paineet erilaisten muutosten teolle kuitenkin kasvavat koko ajan joten toivoa sopii että erilaisia helpotuksia varsinaisen rakennusluvan hakemiseen tulee jatkossakin, jotta mahdollisimman moni toteuttaisi muutoshalujaan luvallisesti.

Meihin saat yhteyden suunnittelukäyntilomakkeella, tarjouspyyntölomakkeella tai soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510.