Asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010, se toi mukanaan muutamia muutoksia huoneiston remontointiin ja kunnossapitoon, jotka käännän selkokielelle varustettuna esimerkein.

Alkuperäiseen oikeusministeriön kirjoittamaan uuteen asunto-osakeyhtiölakiin voit tutustua tästä.

Remonttisuunnitelman laatiminen

Suurin yksittäinen tavallista asunto-osakkeen omistajaa koskettava seikka uudessa asunto-osakeyhtiölaissa on velvollisuus tehdä remonttisuunnitelma remonteista, jotka vaikuttavat talon rakenteisiin. Huomattavaa tässä on että remonttisuunnitelma on tehtävä jopa niinkin pienestä työstä kuin parketin- tai laminaatin vaihdosta.

Jos osakas laiminlyö velvollisuutensa huolehtia, että remontoinnissa noudatetaan hyvää rakennustapaa on se pahimmillaan velvoitettu vahingon korvauksiin talonyhtiölle ja korjaamaan remonttinsa aiheuttamat vahingot.

Oikeus korvaukseen remontista, joka hyödyttää talonyhtiötä

Aiemmasta laista poiketen nyt lakiin on kirjattu, että jos asunto-osakkeen haltija on jo teettänyt asunnossaan jonkin remontin kotonaan, minkä talonyhtiö päättää toteuttaa koko talonyhtiölle on hän oikeutettu saamaan saman suuruisen korvauksen.

Helppo esimerkki tästä on esimerkiksi jos asukas teettää kylpyhuoneremontin ja samalla kylpyhuoneesta uusitaan jo vanhat viemäri- ja vesiputket. Tämän jälkeen talonyhtiö päättää putkiremontista niin asukas on tällöin oikeutettu samaan alennusta putkiremontista kylpyhuoneen uusimisen ja siinä olevien putkien ja viemärien verran. Tällöinhän maksaa vain osuutensa talonyhtiön nousuputkista ja viiemäröinnistä.

Talonyhtiöllä velvollisuus pitää kirjaa remonteista

Uuden lain myötä on talonyhtiöllä velvollisuus pitää kirjanpitoa kaikista eri huoneistoissa toteutettavista remonteista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että isännöitsijä tallettaa remonttisuunnitelma ja valvontaraportit eri huoneistoissa tehdyistä remonteista, niin että niitä voidaan jälkeenpäin tarkastaa ja todeta mitä on tehty ja miten.

Osakkaalle velvollisuus huolehtia huoneiston kunnossapidosta

Uuden lain mukaan osakkaalla on velvollisuus huolehtia, että hänen hallussaan oleva huoneisto pysyy kunnossa. Törkeä laiminlyönti saattaa johtaa jopa vahingonkorvausvelvollisuuteen kuten jos jättää ilmoittamatta vesivahingosta välittömästi sen havaittuaan.

Muita tärkeitä ilmoituskohteita ovat esimerkiksi vuotava wc-istuin tai rikkoutunut hana erityisesti talonyhtiön vastuulla olevien rakennusosien vahingoittuminen on tärkeää ilmoittaa eteenpäin kuten juuri vesikalusteet, kantavat rakenteet, sähköjärjestelmä, ilmanvaihto ja ulkoseinät.