Remonttien sopimusehdot

Noudatamme kaikissa tekemissämme rakennus- ja remonttitöissä virallisia rakennusalalla yleisesti käytössä olevia sopimusehtoja. Sopimusehdot jakautuvat erikseen kuluttajille tarkoitettuihin sopimusehtoihin, joissa on painotettu kuluttajan asemaa maallikkotilaajana. Talonyhtiö- ja yritysasiakkaita taas koskevat yleiset rakennusalan sopimusehdot, joiden lähtökohta on se että sekä tilaaja että työn toteuttaja ovat ammattilaisia.

Kuluttajasopimusehdot

Rakennusalan yleiset kuluttajasopimusehdot ovat tehneet yhdessä Rakennusteollisuus RT Ry, Kattoliitto Ry, Suomen Maalarimestariliitto Ry, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU Ry ja Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto Ry. Rakennusalan yleiset kuluttajasopimusehdot ovat kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät.

Kuluttajasopimusehdot jakautuvat alle 10 000 euron töitä koskeviin sopimusehtoihin ja yli 10 000 euron töitä koskeviin sopimusehtoihin.

Alle 10 000 euron remontteja koskevat kuluttaja sopimusehdot

Alle 10 000 euron arvoisissa remonteissa noudatettavat sopimusehdot ovat rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995.

Tutustu rakennusalan erikoistöitä koskeviin yleisiin sopimusehtoihin REYS-8 1995, tästä.

Yli 10 000 euron remontteja koskevat sopimusehdot

Yli 10 000 euron arvoisissa remonteissa noudatettavat sopimusehdot ovat rakennusalan yleiset kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998.

Tustustu rakennusalan yleisiin kuluttajasopimusehtoihin RYS-9 1998, tästä.

Talonyhtiöiden ja yritysten sopimusehdot

Talonyhtiö- ja yritysasiakkaiden kanssa käytämme rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE-98, jotka koskevat kaikkia urakkakokoja. Ne ovat yleisesti rakennusalalla käytössä olevat sopimusehdot ja niiden suhteen on löydettävissä esimerkiksi mahdollisissa riitatilanteissa jo valmiita ennakkoratkaisuja, jonka takia niiden käyttö verrattuna itse keksittyihin sopimusehtoihin on huomattavasti helpompaa.

Tarvittaessa voimme tehdä myös lisäyksiä tai poistaa jotain yleisistä kuluttajasopimusehdoista urakkasopimuksesta niin halutessanne.