Tilaajavastuulaki

Rakennusalan töiden tilaamista sääntelemään on säädetty tilaajavastuulaki vuonna 2006, joka edellyttää että kaupparekisteriin merkitty tilaajan eli yrityksen tai taloyhtiön on selvitettävä tilaajavastuulain mukaiset tiedot sopimuskumppanistaan.

Tilaajana kotitalous

Tilaajavastuulaki ei kosketa kotitalouksia, joten sinun ei tarvitse tehdä mitään sen takia. Me hoidamme kuitenkin käyttämiemme aliurakoitsijoiden tilaajavastuutietojen valvomisen myös kotitalouksille tehtävissä kohteissa tilaajavastuulain mukaisesti.

Tilaajana taloyhtiö tai yritys

Tilaajavastuu koskee siis taloyhtiöitä ja yrityksiä. Taloyhtiöille ja yrityksille toimitammekin viimeistään sopimuksen teon yhteydessä ajantasaiset tilaajavastuudokumenttimme ja pyydettäessä aiemminkin. Voitte myös tarkistaa tilaajavastuutietomme Tilaajavastuu.fi palvelusta reaaliaikaisesti.

Aliurakoitsijoiden tilaajavastuu

Toteuttamissaan remonteissa Rytmi Rakennus Oy noudattaa tilaajavastuulakia käyttämiensä aliurakoitsijoiden osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että varmistamme aina, että aliurakoitsijammekin hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa kuten verojen maksun, eläkevakuutusmaksut ja toimintansa vastuuvakuutusmaksut ajallaan.

Me pyrimme omalta osaltamme puhdistamaan rakennusalaa harmaasta taloudesta ja hoitamaan asiamme esimerkillisesti.