Alapohjan homevauriot

Homeiset alapohjat ovat yksi suurimpia yksittäisiä homevaurioiden paikkoja. Ne jäävät myös usein huomaamatta, koska alapohjien säännöllistä tarkastamista laiminlyödään usein. Tämän takia homevauriot voivat myös kärjistyä suuriksikin jos homevaurio saa rauhassa kehittyä alapohjassa vuosia ennen kuin se huomataan.

Yleisimmät syyt alapohjan homevaurioille on joko maanpinnasta alapohjaan nouseva kosteus sekä vuotavat viemärit ja vesiputket. Vaurioiden syyt ja seuraukset riippuvat myös paljon alapohjan tyypistä, sillä maanvastaisissa ja ryömintätilaisissa alapohjissa on hieman erilaisia homevaurioita.

Maanvastaisen alapohjan homevauriot

Maanvastainen alapohja on nimensäkkin mukaisesti maata vasten. Siinä ongelmien yleisin syy myös johtuu tästä, sillä luontaisesti maassa on paljon kosteutta ja toimiakseen oikein alapohja pitäisi eristää maanpinnasta jotenkin. Käytännössä tämä toteutetaan kapillaarikatkolla, joka on hyvin vettä läpäisevä maakerros, joka estää kosteuden nousun ylöspäin.

Maankosteudesta aiheutuvat  maanvastaisen alapohjan homevauriot

Maankosteus aiheuttaa tyypillisesti ongelmia 1970-luvun ja sitä vanhemmissa maanvastaisissa alapohjarakenteissa, koska näissä ei ole vielä ymmärretty tehdä kapillaarikatkoa alapohjan ja maanpinnan välille. Ongelmat näissä alkavat usein siitä, kun alapohjalle aletaan tehdä jotain muutoksia, kuten otetaan ennen kylmänä ollut kellaritila käyttöön, jolloin olosuhteet lämmityksen myötä muuttuvat otollisemmiksi homeen muodostukselle.

Toinen maankosteudesta aiheutuva ongelma on toimimattomat salaojat, jotka nostavat alapohjan ympärillä olevan maanpinnan kosteutta ja sitä kautta aiheuttavat lisää kosteusrasitusta alapohjalle, salaojien toiminta on maanvastaisissa alapohjissa erityisen tärkeää, koska kosteus ei pysty poistumaan talon alta mitenkään muuten kuin toimivalla salaojajärjestelmällä ja kosteuden aiheuttamat ongelmat ovat myös huomattavasti vaikeammin korjattavissa kuin ryömintätilaisissa laapohjissa. Lisää salaojien merkityksestä alapohjalle ja alapohjan kosteuspitoisuudelle voit lukea tästä.

Maankosteudesta kastunut alapohjalaatta voi myös nostaa kosteutta ylöspäin aikojen saatossa, erityisesti ongelmana on väliseinien alaosien kostuminen ja sitä kautta homehtuminen. Tällöin alapohjaongelma tulee myös paremmin havaittaviksi, koska kosteus/homeet väliseinissä saavat aikaan tummentumia ja muodon muutoksia seiniin.

Korjaustoimenpiteet maankosteutta vastaan

Yleisin korjaustoimenpide on kapillaarikatkon rakentaminen, jolloin kosteuden nousu alapohjarakenteisiin ja sitä kautta muuhun rakennukseen saadaan loppumaan. Käytännössä tämä tarkoittaa alapohjalaatan purkamista ja maa-aineksen poistoa noin 30 sentin syvyydeltä. Mikä käytännössä tarkoittaa suhteellisen massiivista purku- ja maansiirto operaatiota jossa purettavaa tulee helposti kymmeniä kuutioita.

Tämän jälkeen poistetun maa-aineksen tilalle tuodaan kapillaarikatkoksi soveltuvaa maa-ainetta kuten Lecasoraa. jonka jälkeen alapohjalaatta valetaan uudestaan. Tarvittaessa talon alle voidaan rakentaa myös tässä yhteydessä salaojitus, jolla ylimääräisen veden poistuminen talon alta varmistetaan.

Alapohjalaatan ja maankaivuun lisäksi purettaessa alapohjalaatta myös kaikki vaurioalueella olevat väliseinät puretaan, jolloin takaisin rakennuksessa puhutaan suhteellisen massiivisesta operaatiosta. Uusiksi menee käytännössä kaikki pinnat vaurioalueella, esimerkiksi koko kellarikerros tai muu alin kerros asunnostasi.

Putkirikoista aiheutuvat maanvastaisen alapohjan homevauriot

Alapohjien homevaurioita aiheutuu niin alapohjassa olevien vesi- ja viemäriputkien rikkoutumisesta kuin asuinkerroksissakin tapahtuvista vesivahingoistakin, joista vedet vuotavat alapohjaan.

Yleisimpiä alapohjan vesivahinkoja ovat: kylpyhuoneiden huonosti tehdyistä lattiakaivoliitoksista alapohjaan valuvat vedet, kylpyhuoneen puutteellisesta vesieristyksestä johtuvat veden valumiset, alapohjassa kulkevien viemäriputkien vialliset liitokset sekä astian- ja pyykinpesukoneiden rikkoutumisesta tulevat vuotovedet.

Vesivahingoille on tyypillistä, että toimintanopeus ratkaisee hyvin pitkälti vahinkojen laajuuden. Esimerkiksi vuosia vuotanut lattiakaivonliitos voi kastella puoletkin koko talosi alapohjan pinta-alasta, jolloin purettavaksi menee siis kaikki tämä alue. Putkirikoissa vettä taas tulee tyypillisesti kerralla paljon, jolloin olennaista on saada veden tulo loppumaan mahdollisimman pikaisesti. Tämän jälkeen vedelle altistunut alue tulee purkaa nopeasti, ennen kuin homeitiöitä alkaa kehittyä.

Korjaustoimenpiteet maanvastaisen alapohjan vesivahingossa

Korjaustoimenpiteet alkavat aina kosteudesta vaurioituneiden rakenteiden purkamisella, alapohjalaatan osalta riippuu, onko kosteutta päässyt alapohjalaatan allekkin kastelemaan esimerkiksi lämmöneristeitä vai riittääkö pelkkä laatan kuivatus. Pitkään jatkuneissa vesivuodoissa on myös yleensä homevaurioita niin alapohjassa kuin seinärakenteissakin, jolloin myös nämä tulee purkaa siltä osin mitä ei voida puhdistaa tehokkaasti, jonka jälkeen puretut rakenteet tehdään uusiksi.

Ryömintätilaisen alapohjan homevauriot

Ryömintätilaisessa alapohjassa on samanlaisia vaurioita, kuin maanvastaisessakin eli maankosteudesta aiheutuvia ja vesivahingoista aiheutuvia homevaurioita.

Maankosteudesta aiheutuvat homevauriot ryömintätilaisessa alapohjassa

Maanpinnan kosteus aiheuttaa ongelmia myös ryömintätilaisessa alapohjassa niin kuin maanpinnan vastaisessakin. Suurin ongelma on ryömintätilassa nouseva kosteuspitoisuus, tämän aiheuttajina on niin maanpinnan kosteuden nousun estävän kapillaarikerroksen puuttuminen, toimimattomat tai puuttuvat salaojat kuin ryömintätilan puutteellinen ilmanvaihtokin.

Ryömintätilaisissa alapohjissa kosteuden nousu ylöspäin ei ole yhtä vakava ongelma, kuin maanvastaisissa alapohjissa, koska alapohja tyypillisesti vain homehtuu, mutta kosteus ei enää siirry ylöspäin esimerkiksi väliseinärakenteisiin. Kuitenkin perusmuurin/sokkelin välityksellä voi myös kosteus nousta ylöspäin maasta, jolloin ongelmat tulevat esiin ulkoseinissä.

Korjaustoimenpiteet ryömintätilaisessa alapohjassa

Olennaisinta ryömintätilaisissa alapohjissa on saada ryömintätilan kosteuspitoisuus laskemaan, varmistamalla että kostea ilma siirretään pois ryömintätilasta ilmanvaihdon avulla. Helpoiten tämä onnistuu esimerkiksi kasvattamalla tuuletusaukkojen kokoa ja varmistamalla, että ne myös pysyvät auki. Ilmanvaihdon tehostamisessa voidaan käyttää myös puhaltimia, jolla saadaan parannettua ilmanvaihtumista ryömintätilassa.

Toinen olennainen asia on puuttua itse kosteuden syntyyn eli tarvittaessa poistaa väärä maa-aines ja korvata kapillaarisoralla sekä varmistua salaojien oikeasta toiminnasta joko kunnostamalla vanhat salaojat ta rakentamalla toimiva salaojajärjestelmä jos vanha on rikkoutunut tai puuttuu.

Kosteuden synnyn syyn poistamisen lisäksi tulee myös poistaa homevaurioituneet materiaalit ja puhdistaa sekä kuivata ne rakennusosat joita ei pureta, mutta jotka ovat vaurioituneet. Tämän jälkeen aloitetaan takaisin rakennus, jossa alapohjaan asennetaan esimerkiksi uudet lämmöneristeet ja tuulensuojalevyt.

Putkirikoista aiheutuvat ryömintätilaisen alapohjan homevauriot

Ryömintätilaisissa alapohjissa  vesivahingot aiheuttavat samanlaisista vaurioista, kuin maanvastaisissakin alapohjissa eli alapohjassa olevien vesi- ja viemäriputkien rikkoutumisesta kuin asuinkerroksissakin tapahtuvista vesivahingoistakin, joista vedet vuotavat alapohjaan.

Yleisimpiä alapohjan vesivahinkoja ovat: kylpyhuoneiden huonosti tehdyistä lattiakaivoliitoksista alapohjaan valuvat vedet, kylpyhuoneen puutteellisesta vesieristyksestä johtuvat veden valumiset, alapohjassa kulkevien viemäriputkien vialliset liitokset sekä astian- ja pyykinpesukoneiden rikkoutumisesta tulevat vuotovedet.

Vesivahingoille on tyypillistä, että toimintanopeus ratkaisee hyvin pitkälti vahinkojen laajuuden. Esimerkiksi vuosia vuotanut lattiakaivonliitos voi kastella puoletkin koko talosi alapohjan pinta-alasta, jolloin purettavaksi menee siis kaikki tämä alue. Putkirikoissa vettä taas tulee tyypillisesti kerralla paljon, jolloin olennaista on saada veden tulo loppumaan mahdollisimman pikaisesti. Tämän jälkeen vedelle altistunut alue tulee purkaa nopeasti, ennen kuin homeitiöitä alkaa kehittyä.

Korjaustoimenpiteet ryömintätilaisen alapohjan vesivahingossa

Korjaustoimenpiteiden suunnittelu on helpompaa ryömintätilaisessa alapohjassa, sillä vahingon laajuudesta saadaan parempi käsitys kun alapohjaa voidaan tarkastella helposti molemmilta puolilta. Lähtökohtana on homevaurioituneiden materiaalien poisto sekä tarvittaessa rakenteiden kuivaus, jonka jälkeen puhdistetaan ne rakennusosat, joita ei purettu. Tämän jälkeen rakennetaan alapohja takaisin kuntoon.

Lisää tietoa homevauriokorjauksista

Homevaurioista yleisesti Tyypillisimmät homevaurion kohteet
Homevaurioiden tutkiminen Yläpohjan homevauriot
Asunnon myyjän ja ostajan vastuut homevaurioissa Välipohjan homevauriot
Vakuutus- ja muut korvaukset homevaurioissa Alapohjan homevauriot
Homehtuneiden rakenteiden puhdistus Ulkoseinien homevauriot
Kylpyhuoneen ja saunan homevauriot

Homevauriokorjaus kotiisi?

Meihin saat yhteyden ja työt käyntiin kotonasi seuraavilla kolmella tavalla:

1. Soita asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510 niin sovitaan yhdessä mikä on paras tapa edetä juuri sinun remontissasi.

2. Pyydä meidät ilmaiselle suunnittelukäynnille, jossa kartoitamme yhdessä sinun remonttitarpeesi ja annamme tämän jälkeen aikatauluehdotuksemme ja hintatarjouksemme remontistasi.

3. Jos tiedät jo valmiiksi mitä haluat remontoitavan ja sinulla on mieluiten pohjakuva ja/tai muita pinta-ala tietoja remontoitavista asioista jätä tarjouspyyntö.

Toimialueemme: Helsinki, Espoo ja Vantaa.