Lahovauriokorjaukset

Lahovauriot ovat aina merkkejä entisistä tai edelleen jatkuvista kosteusvauriosta, minkä takia niihin on aina syytä suhtautua vakavasti.

Ulkoseinien lahovauriot

Ulkoseinien lahovauriot aiheutuvat pääsääntöisesti julkisivun läpi päässeestä vedestä, usein vesi pääsee ulkoseinän sisälle puutteellisten kattokourujen tai ikkunoiden tippapeltien takia. Myöskin väärin tehty verhous voi aiheuttaa lahovaurioita, mikäli se päästää vettä lävitseen ja erityisesti jos seinästä puuttuu tuuletusrako, joka mahdollistaisi ulkoverhouksen ja sen takana olevan puurungon kuivumisen.

Ulkoseiniin voi aiheutua lahovaurioita, myös maapohjasta nousevasta kosteudesta. Tällöin lahovaurion korjauksen lisäksi on syytä puuttua myös maapohjassa, sokkelissa ja salaojissa oleviin ongelmiin, mitkä aiheuttavat kosteuden nousun ylöspäin.

Olennaisinta lahovaurioiden korjauksessa on poistaa itse aiheuttaja, jotta lahovaurio ei pääse toistumaan, kun lahoamisen syy on selvitetty ja korjattu niin vasta tämän jälkeen kannattaa aloittaa itse vaurion korjaus.

Lisätietoa löydät näistä linkeistä

Katon ja yläpohjan lahovauriot

Katoilta löytyy usein kattoremonttien yhteydessä erilaisia lahovaurioita niin alusrimoituksesta kuin kantavistakin rakenteista. Näistä vesikatteen alapuolisten rimojen korjaus on helppoa, koska ne johtuvat usein juuri vuotaneesta vesikatosta, jolloin ongelman aiheuttaja eli vahingoittunut vesikatto on joka tapauksessa uusinnan kohteena, jolloin myös vahingon aiheuttaja poistuu.

Muut kattorakenteiden ja yläpohjan lahovauriot sen sijaan ovat vakavampia, sillä ne johtuvat usein kosteuden kertymisestä yläpohja/ullakkotiloihin, tähän voi olla syynä esimerkiksi puutteellinen yläpohjan höyrynsulku, joka päästää sisäilman kosteuden nousemaan yläpohjaan.

Lisätietoja löydät yläpohjan homevauriot osiosta

Alapohjan lahovauriot

Alapohjan lahovauriot johtuvat tyypillisesti maasta nousseesta kosteudesta erityisesti ryömintätilaisissa alapohjissa kostea ilma voi kertyä ryömintätilaan mikäli ilmanvaihto on tilassa puutteellinen. Monesti ongelmaa on vielä pahennettu sulkemalla osa ryömintätilan ilmanvaihtoluukuista esimerkisi vähentämään kylmyyden tunnetta talvisin.

Toinen yleinen syy on veden kapillaarinen nousu perusmuureja pitkin, jolloin lahovaurioita löytyy tyypillisesti talon reunoilla olevista alapohjan osista ja ulkoseinästä. Tällöin ongelman korjaamiseksi on yleensä korjattava salaojat ja vaihdettava maa-ainekset talon viereltä ja alta, koska tyypillisesti tällöin puuttuu juuri veden kapillaarisen nousun estävä kapillaarisorakerros. Samalla kapillaarisoralla ja salaojituksella korjataan sekä kostean ilman ongelmia, että veden nousua kapillaarisesti, koska myös kostea ilma johtuu juuri, siitä että kosteus pääsee nousemaan maanpintaan asti.

Kolmas syy on erilaiset vesivahingot, joiden takia vuotovesiä pääsee alapohjaan ja ne aiheuttavat näin lahovaurioita. Näiden osalta korjaukset ovat erilaisia, koska näissä olennaista on uusia talon sisältä vuotavat vesi- ja viemäriputket, mutta itse alapohja sinänsä on yleensä rakennettu ihan toimivaksi, joten siitä ei tarvitse kuin uusia kastuneet ja vaurioituneet osat.

Lisätietoja löydät alapohjan homevauriot osiosta