Ulkoseinien homevauriot

Ulkoseinien homevaurioille on useita syitä, mutta yhteistä niille on, että ne johtuvat väärin tehdyistä rakenteista.

Ulkoseinän homevaurioiden aiheuttajat

Tuuletusrako

Tuuletusraon puute tuottaa ongelmia vanhemmissa taloissa, koska tällöin seinä ei pääse kuivamaan jos se päästää jostain syystä vettä lävitseen. Ongelmallisia on erityisesti tiiliverhoilluissa taloissa, koska tiili päästää jossain määrin vettä lävitseen, mutta ulkoa päin on kuitenkin lähes mahdotonta havaita, että vettä olisi päässyt lämmöneristeisiin.

Puurakenteisissa taloissa huonosti toimivan tai puuttuvan ilmaraon huomaa siitä, että laudat alkavat lahota, koska ne eivät pääse kuivumaan niin kuin tuuletusraollisissa julkisivuissa, joissa ilma pääsee kuivattamaan puuverhousta sekä etu- ja takapuolelta.

Höyrynsulkukalvo

Höyrynsulkukalvon reiät ja puutokset tuottavat uudemmissa rakennuksissa huomattavasti ongelmia, sillä paksummilla eristekerroksilla ulkoverhouksen rakenteet pysyvät lämpimämpinä ja näin niihin muodostuu otollisemmat olosuhteet homeen muodostukselle mikäli kosteaa sisäilmaa pääsee vuotamaan lämmöneristeisiin.

Kylmäsilta

Sen lisäksi, että kylmäsillat aiheuttavat mittavia lämpöhäviöitä rakennuksiin, ne tuottavat myös homeongelmia, koska kylmäsillan alueella on julkisivussa huomattavasti kylmempää kuin muussa julkisivussa, jolloin julkisivurakenteisiin mahdollisesti joutunut lämmin ilma tiivistyy juuri kylmän sillan kohdalla. Tällöin kylmän sillan alueelle alkaa muodostua homekasvustoa mikäli tiivistynyt kosteus ei pääse poistumaan nopeasti.

Homevaurion synty

Home kasvusto vaatii kehittyäkseen kosteutta, sopivan lämpötilan sekä orgaanista ainetta, näin ollen myöskin homeongelmat esiintyvät siellä missä nämä kolme tekijää kohtaavat. Alunperin vanhemmissa taloissa on monesti ongelmia niin höyrynsulussa kuin tuuletusraossakin, mutta huonot eristeet pitävät koko julkisivun lämpötilan niin matalana riskikuukausina (joulu-maaliskuu), että homeongelmaa ei pääse syntymään.

Usein homeongelmat alkavatkin vasta siitä kun taloa aletaan lisäeristää väärällä tavalla, jolloin luodaan otolliset olosuhteet homeen esiintymiselle. Normaaleja virheitä ovat lisäeristyksen asennus ulkopuolelle ilman, että höyrynsulun pitävyydestä on huolehdittu. Toinen yleinen tapaus on sisäpuoliset lämmöneristeet, joilla muutetaan koko julkisivun lämpö- ja kosteusjakaumaa, niin että luodaan homeelle.

Rakennuksen ylläpidon laiminlyönti on kolmas yleinen tapa aiheuttaa homevaurioita, jos esimerkiksi vesivuotoihin ei reagoida välittömästi alkaa hometta kehittyä. Jos tämä vesi jää pidemmäksi aikaa muhimaan rakenteisiin, joissa täyttyy muut homeen muodostuksen edellytykset eli sopiva lämpötila ja homehtuvaa materiaalia, niin homeongelma on lähes taattu.

Homevaurioiden korjaus ulkoverhouksessa

Homevaurioiden korjaus noudattaa ulkoverhouksessakin normaalia homevaurioiden korjauksen kaavaa eli selvitetään homevaurion syy ja laajuus, jonka jälkeen puretaan ja/tai puhdistetaan homevaurioituneet rakenteet, korjataan homevaurion aiheuttaja ja lopuksi rakennetaan ulkoverhous takaisin.

Tyypillisesti purettavaksi menee ulkoverhouksesta puuosista kaikki homeesta kärsineet rakennusosat paitsi kantavat rakenteet ja ikkunat/ovet, jotka pyritään puhdistamaan ja tarvittaessa kunnostamaan. Samoiten homevaurioituneet eristeet menevät poikkeuksetta purettavaksi. Homevauriokorjauksessa onkin hyvä paikka myös miettiä minkälaisen lämmöneristeratkaisun haluaa jatkossa seinään, jotta se on energiataloudellinen ja turvallinen ettei homeongelmat uusiudu.

Lisää tietoa ulkoverhousremonteista saat julkisivuremontit osiosta.

Lisää tietoa homevauriokorjauksista

Homevaurioista yleisesti Tyypillisimmät homevaurion kohteet
Homevaurioiden tutkiminen Yläpohjan homevauriot
Asunnon myyjän ja ostajan vastuut homevaurioissa Välipohjan homevauriot
Vakuutus- ja muut korvaukset homevaurioissa Alapohjan homevauriot
Homehtuneiden rakenteiden puhdistus Ulkoseinien homevauriot
Kylpyhuoneen ja saunan homevauriot

Homevauriokorjaus kotiisi?

Meihin saat yhteyden ja työt käyntiin kotonasi seuraavilla kolmella tavalla:

1. Soita asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510 niin sovitaan yhdessä mikä on paras tapa edetä juuri sinun remontissasi.

2. Pyydä meidät ilmaiselle suunnittelukäynnille, jossa kartoitamme yhdessä sinun remonttitarpeesi ja annamme tämän jälkeen aikatauluehdotuksemme ja hintatarjouksemme remontistasi.

3. Jos tiedät jo valmiiksi mitä haluat remontoitavan ja sinulla on mieluiten pohjakuva ja/tai muita pinta-ala tietoja remontoitavista asioista jätä tarjouspyyntö.

Toimialueemme: Helsinki, Espoo ja Vantaa.