Yläpohjan homevaurio

Yläpohjan yleisin homehtumisen syy on vuotava katto, pienetkin määrät vuotovettä riittävät sopivissa olosuhteissa homekasvuston syntymiseen, jonka takia yläpohjankaan olemassa oloa ei tulisi unohtaa, vaan se tulisi säännöllisesti tarkastaa, mahdollisten vuotojen ja homekasvustojen varalta.

Yläpohjan homevaurion syyt

Vesikatteen vuodot

Yläpohja homehtuu yleensä siksi, että vesikatteesta tulee syystä tai toisesta vettä, vesikatteen vuodot ovat toinen yleisistä syistä miksi yläpohja vaurioituu. Pelkkä vuoto ei kuitenkaan vielä yksistään riitä, sillä hyvin tuulettuva yläpohja myös kuivaa jossain määrin sinne joutunutta vettä. Runsaat vesimäärät taas näkyvät yleensä myös asunnon sisällä joko katossa tai seinissä. Homehtuminen vaatii kuitenkin jonkin verran aikaa, minkä takia yläpohjan homehtuminen johtuukin usein siitä, että vuoto on sopivan kova, ettei se kerkeä kuivaa, mutta ei kuitenkaan vuoda mihinkään näkyville asuntoon.

Veden kondensoituminen vesikatteeseen

Toinen yleinen syy on, että katon alapintaan syntyy veden kondensoitumista, etenkin pelti- ja tiilikatteisissa rakennuksissa. Kondensoitumisen edellytyksenä on riittävät lämpötilaerot, jotta kosteutta tiivistyisi, esimerkiksi jos yläpohja on huonosti eristetty ja näin ollen sen lävitse nuosee paljon lämmintä huoneilmaa on mahdollista, että viileälle pelti/tiilipinnalle tiivistyy kosteutta. Tämä vaatii lisäksi sen, että aluskate joko puuttuu kokonaan tai on reikäinen, jolloin ilma pääsee sekä nousemaan kunnolla vesikatteeen alapintaan ja taas kondensoitunut vesi tippumaan alas yläpohjan lämpöeristeisiin.

Kostean huoneilman nousu yläpohjaan

Kostea huoneilma on myös yksi yläpohjan homevaurioiden aiheuttaja, tällöin ongelma on usein rikkoutunut tai puuttuva höyrynsulku, jolloin kostea huoneilma pääsee nousemaan eristeisiin. Tällöin etenkin paksuissa eristekerroksissa lämpötila on talvella hieman plussan puolella, jolloin kosteus tiivistyy eristeisiin. Myöskin tällöin jos tuuletus/ilmanvaihto toimii huonosti yläpohjassa niin tämä huoneilmasta noussut kosteus jää yläpohjaan muhimaan aiheuttaen homevaurioita.

Huono ilmanvaihto

Huono yläpohjan tuuletus on käytännössä neljäs syy ja samalla se on myös aiheuttaa suuren osan muiden ongelmien realisoitumisista. Koska kuten yllä kerrottiin voi yläpohjaan joutua kosteutta monia eri reittejä, mutta hyvin toimiva tuuletus kuitenkin paikkaisi nämä ongelmat, kuivattamalla mahdolliset ylimääräiset vedet yläpohjasta, ennen ongelmien syntyä. Kuitenkin jos tuuletus toimii yläpohjassa huonosti niin jo pienetkin vesimäärät jäävät yläpohjaan muhimaan ja aiheuttamaan ongelmia.

Korjaustoimenpiteet

Yläpohjan homevaurion korjaus

Homevauriokorjauksessa olennaisinta on määrittää korjausten laajuus eli käytännössä vahinkoalue. Kun homevaurioitunut alue on selvillä niin korjaus alkaa homevaurioituneiden materiaalien purkamisella, yläpohjassa tämä tarkoittaa eristeiden purkua, jonka jälkeen tarkastetaan missä kunnossa muut rakenteet ovat.

Kantavat rakenteet voidaan yleensä desifioida ja jos ne on kostuneita niin ne tulee myöskin kuivata. Lisäksi on olennaista tarkastaa, että yläpohjan höyrynsulku on ehjä ja pitävä, jotta kostean huoneilman nousu estetään yläpohjaan vaikka se ei juuri tällä kertaa olisikaan aiheuttanut homevaurion syntyä.

Takaisin rakennuksessa on olennaista varmistua, että kaikki homehtunut rakennusmateriaali on joko poistettu tai puhdistettu, tämän jälkeen  poistetaan homevaurion aiheuttaja eli tarvittaessa korjataan tai uusitaan kattoa, asennetaan pitävä höyrynsulku ym. mitä vaurion korjaus vaatiikin. Kun ongelman aiheuttajat on korjattu aloitetaan lopullinen takaisin rakennus, jossa asennetaan uudet lämmöneristeet ja näille asianmukaiset suojaukset estämään jatkossa vuotovesien aiheuttamia ongelmia. Samoiten korjataan esimerkiksi vedestä vaurioitunut sisäkatto ja mahdolliset muut paikat.

Yläpohjan ilmanvaihdon korjaus

Yläpohjan ilmanvaihdon tarkoituksena on luoda yläpohjaan rakennuksen kannalta optimaaliset olosuhteet eli, että lämpötila on korkeampi kuin ulkolämpötila ja kosteuspitoisuus alhaisempi kuin ulkona. Tällöin riski veden tiivistymiseen niin lämmöneristeisiin kuin vesikatteen alapintaankin on pienin.

Näihin tavoitteisiin pyritään siis riittävällä ilmanvaihdolla, tärkein yksittäinen asia on riittävä tuuletusrakojen pinta-ala, eli että ilmanvaihtoventtiilejä on riittävästi ja ne on riittävän suuria. Toinen tärkeä asia on varmistaa, että mahdolliset muut ilmanvaihtoraot esimerkiksi räystäiden alla ei ole tukkeutuneet ja että ilma pääsee niistä tulemaan esteettömästi yläpohjaan, tarvittaessa näihin tulee asentaa ilman ohjaimet, esimerkiksi jos lisätään yläpohjan lämmöneristyksen paksuutta.

Vesikatteen korjaus

Koska suuri osa yläpohjan homeongelmista johtuu vesikatteesta on sen oikeanlaisen toiminnan varmistaminen ensiarvoisen tärkeää. Kattovuodoissa, voidaan joko paikata vesikatetta ja aluskatetta tai pahempien ongelmien kohdalla voi olla syytä harkita myös koko katon uusimista. Kondensioveden tapauksessa olennaista olisi lisätä kattoon aluskate, oikea oppisesti aluskate tulisi vesikatteen alle, mutta jos koko katon uusiminen ei ole ajankohtaista voidaan aluskate lisätä monesti myös alapuolelta, jolloin se estää kosteuden nousua vesikatteeseen ja ohjaa mahdolliset kondensiovedet pois yläpohjan alueelta.

Lisää tietoa homevauriokorjauksista

Homevaurioista yleisesti Tyypillisimmät homevaurion kohteet
Homevaurioiden tutkiminen Yläpohjan homevauriot
Asunnon myyjän ja ostajan vastuut homevaurioissa Välipohjan homevauriot
Vakuutus- ja muut korvaukset homevaurioissa Alapohjan homevauriot
Homehtuneiden rakenteiden puhdistus Ulkoseinien homevauriot
Kylpyhuoneen ja saunan homevauriot

Homevauriokorjaus kotiisi?

Meihin saat yhteyden ja työt käyntiin kotonasi seuraavilla kolmella tavalla:

1. Soita asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510 niin sovitaan yhdessä mikä on paras tapa edetä juuri sinun remontissasi.

2. Pyydä meidät ilmaiselle suunnittelukäynnille, jossa kartoitamme yhdessä sinun remonttitarpeesi ja annamme tämän jälkeen aikatauluehdotuksemme ja hintatarjouksemme remontistasi.

3. Jos tiedät jo valmiiksi mitä haluat remontoitavan ja sinulla on mieluiten pohjakuva ja/tai muita pinta-ala tietoja remontoitavista asioista jätä tarjouspyyntö.

Toimialueemme: Helsinki, Espoo ja Vantaa.