Vakuutus- ja muut korvaukset vesivahingossa

Vesivahingoissa yleisin korvaaja on vakuutusyhtiö, talonyhtiöissä asuvilla myös talonyhtiö korvaa putkistojen aiheuttamista vesivahingoista aiheutuvia kuluja sinulle. Mikäli olet ostanut asunnon lähiaikoina ja vesivahinko on syntynyt jo edellisen asukkaan asuessa on myyjä yleensä korvausvelvollinen. Alla tarkemmin korvauksen maksajista ja korvausten perusteista.

Eteneminen vesivahinkotapauksissa

Tässä on peruskaava miten vesivahinkotapauksissa tulisi edetä:

  1. Pysäytä vedentulo
  2. Ota yhteys vakuutusyhtiöön
  3. Pyydä tarvittaessa kosteuskartoittajat paikalle
  4. Valitse vesivahingolle korjausurakoitsija
  5. Kastuneet rakenteet puretaan ja/tai kuivataan sekä uudelleen mitataan kosteudet
  6. Uudelleen rakennus
  7. Tarkastetaan lopputulos

Olennaisin asia mitä itse voit tehdä on pysäyttää vedentulo, vesiputkien osalta olennaista on sulkea vesisulku, jolloin veden tulo loppuu ja vuotovesien osalta joko paikata vuotokohta alustavasti tai asettaa esimerkiski ämpäreitä mihin vuotovedet voivat tippua katolta. Tämän jälkeen on syytä ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön ja aloittaa korjausprosessi.

Vakuutusyhtiön korvaukset vesivahingossa

Peruskotivakuutukset korvaavat vesivahingoista äkillisiä vesivahinkoja. Näillä tarkoitetaan siis astianpesukoneen rikkoutumista, pesukoneen rikkoutumista, putkirikkoja, yms. nopeasti tapahtuvia yllättäviä vesivuototilanteita. Sen sijaan vakuutusyhtiöt eivät korvaa hitaasti aiheutuneita vesivahinkoja, joita ovat tyypillisesti putkien haurastumisesta johtuneet veden vuotamiset rakenteisiin tai sadevesien vuotaminen esimerkiksi katosta tai seinästä rakenteisiin.

Laajat kotivakuutukset saattavat korvata myös esimerkiksi veden tulvimisen, kattovuotojen aiheuttamat vesivahingot ja muita rakenteellisista ongelmista aiheutuvia vesivahinkoja. Paras tapa vesivahingon sattuessa onkin tarkastaa oma kotivakuutussopimus ja katsoa mitä se sanoo korvattavista vahingoista. Vakuutusyhtiöt antavat myös vahingon sattuessa neuvoja niin kotivakuutuksen kattavuudesta kuin oikeasta etenemistavastakin.

Sijaisasumisen korvaaminen riippuu vakuutuksesta, monet vakuutukset kattavat jonkin perustason sijaisasumisratkaisun, mutta näissä olennaisinta on ensin tiedustella vakuutusyhtiöltä että mitä he korvaavat ja minkä tasoisena. Usein vakuutusyhtiöillä on joko jotain valmiita sijaisasuntoratkaisuja tai jokin vakiokorvaussumma minkä he suostuvat korvaamaan per yö.

Talonyhtiön korvaukset vesivahingossa

Talonyhtiön vastuulla on talonyhtiöissä kaikki kantavat rakenteet kuten seinät, katto, lattiat, käytännössä kaikki mikä ei ole pintamateriaali. Näin ollen talonyhtiö myös korvaa näiden rakenteiden korjaukset ja kuivatukset. Usein talonyhtiöillä on eri tapoja korvata vahinkoja ja olennaista näissä korvauksissa onkin lähinnä, että kaikkia osakkaita kohdellaan samanarvoisesti, eli kaikille maksetaan yhtälaisesti korjaukset.

Kylpyhuoneiden vesivahingoissa talonyhtiö korvaa tyypillisesti kaikki mitkä tulevat kaakelien alle eli rakenteiden kuivauksen, purkutyöt, seinien tasoitukset, lattian kaadot, lattiakaivon korjaukset ja vesieristeet. Pintamateriaalit jäävät usein asukkaan omaksi hankinnaksi tai sitten niidenkin osalta voidaan korvata jokin perustaso.

Kattovuotojen osalta talonyhtiöt korvaavat yleensä joko kaikki vauriot mitä vesivahinko on aiheuttanut tai sitten pintamaalaus jää asukkaan omalle vastuulle.

Putkirikkojen osalta talonyhtiöt korvaavat niin ikään joko kaiken siitä aiheutuneen tai pintamateriaalien osalta perustason, jonka lisäksi asukas voi omalla kustannuksellaan hankkia parempia materiaaleja remontin yhteydessä.

Sijaisasumisen osalta talonyhtiöt harvoin korvaavat mitään, kotivakuutus saattaa korvata näitä, mutta yleensä ne valitettavasti menevät omaan laskuusi, jos sellaista tarvitset korjausten ajaksi.

Asunnon myyjän korvaukset vesivahingossa

Usein vesivahingot käyvät ilmi kun uusi asukas alkaa remontoimaan ostamaansa asuntoa tai alkaa asua siinä. Erityisen olennainen asia on se olisiko vesivahinko pitänyt havaita jo asuntoa ostettaessa ja taas samaan aikaan, että olisiko myyjän pitänyt tietää vesivahingosta ja kertoa siitä ostajalle.

Mikäli vesivahinko on ollut piilevänä, niin että kumpikaan ei ole voinut siitä tietää niin myyjä on usein korvausvelvollinen jos vahinko on merkittävä eli sen korjauskustannus kauppahinnasta on noin 5%. Jos taas myyjä on selkeästi tiennyt vesivahingosta niin korjauksille ei ole mitään minimisummaa vaan ostajalle on selkeästi jätetty olennaisia asioita kertomatta. Jos taas ostajan olisi tullut havaita vesivahinko jo ostettaessa ei korvauksia useinkaan saa tai ne ovat jotain soviteltuja korvaussummia missä molemmat maksavat osan korjauskustannuksista.

Paras keino suojata itseään niin ostajana kuin myyjänä on kuntotarkastuksen teko kohteessa, jolloin ainakin kaikki kuntotarkastuksessa löydetyt ongelmat ovat niin ostajan kuin myyjänkin tiedossa. Erityisesti ostajan selonttovelvollisuuden voi jo katsoa tässä vaiheessa täyttyneen, koska jos koulutettu kuntotarkastaja ei jotain vikaa löydä niin ei voi kohtuudella olettaa, että maallikko ostajakaan sitä voisi löytää.

Korvauksien taso

Olennaisin asia korvauksien osalta on, että korvaussummat kattavat vain rakententeiden palauttamisen olemassa olevaan tasoon oli kyseessä sitten kenen tahansa korvaama vahinko. Korvauksissa on myös ikävähennykset käytössä joten esimerkiksi 1990-luvulla remontoidun keittiön tai kylpyhuoneen korvaussumma ei ole sama kuin viime vuonna remontoidun tilan. Näin ollen vanhempia rakenteita korvataan tyypillisesti vain perustasoisiksi eli tasolle “kaupan halvinta”. Mikäli haluat tehdä tiloista enemmän oman näköisesi niin on mahdollista materiaalien erotuksen hinnalla saada myös parempia materiaaleja, jolloin saat pelkkien materiaalien hinnalla tehtyä remonttia asunnossasi.

Lisää tietoa vesivahinkojen korjauksesta

Korvaukset ja töiden eteneminen Yleisimmät vesivahinkotyypit
Vakuutus- ja muut korvaukset vesivahingoissa Kylpyhuoneen vesivahingot
Vesivahinkojen havaitseminen Keittiön vesivahingot
Vesivahinkojen kuivaus ja puhdistus Katon vesivahingot
Vesivahingon jälkeiset rakennustyöt

Vesivahingon korjaustyöt käyntiin sinun luonasi?

Meihin saat yhteyden ja työt käyntiin kotonasi seuraavilla kolmella tavalla:

1. Soita asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510 niin sovitaan yhdessä mikä on paras tapa edetä juuri sinun remontissasi.

2. Pyydä meidät ilmaiselle suunnittelukäynnille, jossa kartoitamme yhdessä sinun remonttitarpeesi ja annamme tämän jälkeen aikatauluehdotuksemme ja hintatarjouksemme remontistasi.

3. Jos tiedät jo valmiiksi mitä haluat remontoitavan ja sinulla on mieluiten pohjakuva ja/tai muita pinta-ala tietoja remontoitavista asioista jätä tarjouspyyntö.

Toimialueemme: Helsinki, Espoo ja Vantaa.