Valesokkelikorjaus taloyhtiössä

Valesokkeliin liittyvät ongelmat ovat tyypillisiä 1970- ja 1980-luvulla rakennetuille pientaloille ja niiden korjaustarve onkin jatkuvasti lisääntynyt. Tästä johtuen valesokkelikorjausmarkkinoille on myös tullut tuoteratkaisuja, joilla valesokkelirakenne saadaan korjattua nopeammin kuin perinteisellä harkkomuurausratkaisulla.

Tässä artikkelissa esittelen tarkemmin mitä liittyy valesokkeliremonttiin taloyhtiön näkökulmasta. Samat ohjeistukset korjaustavoista pätevät myös omakotitalon valesokkelikorjaukseen.

Valesokkelin aiheuttamat ongelmat

Yleisin valesokkelin aiheuttama ongelma on valesokkelirakenteen alaohjauspuun homehtumisesta johtuva sisäilmaongelma huoneistoon. Mikäli valesokkelirakenteen alaohjauspuun vaurioituminen on edennyt pitkälle aiheuttaa se myös kantavuusongelmia seinään. Sillä tyypillisesti pientaloissa ulkoseinät ovat pääasiallisia kantavia rakenteita, jolloin niiden lahoaminen heikentää niiden rakenteellista kantavuutta.

Valesokkelikorjausprojektin aloitus

Heräte valesokkeliongelmaan tulee usein joko asukkaiden kokeman huonon sisäilman kautta (esim. kellarin/mummolan haju huoneistossa). Etenkin asukkaan vaihtuessa uusi herkempi asukas saattaa nopeastikin havaita, että kaikki ei ole kotona kunnossa ja raportoida taloyhtiön hallitukselle havainneensa outoa hajua tai kokeneensa esim. silmä tai hengitystieoireita asunnossa oleskellessaan.

Toinen yleinen havahtumistapa ongelmaan ovat kuntotarkastukset, joita tehdään nykyään omakotitalojen oston lisäksi usein myös rivitalo- tai paritalohuoneistoakin ostettaessa. Näissä asiantuntevan tarkastajan tulisi kiinnittää huomiota valesokkelirakenteeseen ja ottaa siitä mielellään materiaalinäyte, josta selviää valesokkelin sen hetkinen kunto tarkastuskohdassa.

Luotettavan arvion saamiseksi korjaustarpeesta valesokkelista olisikin otettava materiaalinäytteitä ja toimitettava näytteet laboratorioon tutkittavaksi, jolloin saadaan tietää mikrobien määrä ja lajikkeet, jotta osataan tehdä oikeita johtopäätöksiä korjaustarpeesta. Aistinvaraisesti mikrobien havaitseminen ei ole mahdollista, sillä asumisterveysmääräykset ylittävä määrä mikrobeita saattaa olla myös alajuoksussa, mikä näyttää silmämääräisesti tarkasteltuna ihan hyvältä.

Valesokkeliongelman laajuus

Kuten jo yllä vihjasin, niin valesokkelia voidaan tarkastella yksittäisistä kohdista, mutta mittauskohdat kertovat vain mittauskohdan tilanteesta. Esimerkiksi puolen metrin päässä voi ollakin jo ihan eri tilanne valesokkelin kunnon suhteen. Tämä tekeekin haastavaksi määritellä sen miten paljon pitäisi tutkia ja/tai korjata valesokkelia.

Monesti ongelma saattaa olla vain paikallinen esim. yhdessä talon nurkassa jolloin tutkittaessa nurkan aluetta havaitaan ongelma. Otettaessa kolme mittauspistettä niin nurkassa on mikrobeja, mutta 2-3 metrin päässä otetuissa seuraavissa mittauspisteissä mikrobien lukumäärä on enää vähäinen tai niitä ei ole ollenkaan. Ongelma voi olla silloin paikallinen ja korjaukseksi riittää nurkan alueen korjaus riittävältä laajuudeltaan. Korjauksen yhteydessä on vielä mahdollista varmistaa koko korjausalueen kunto, jolloin voidaan vielä laajentaa tarvittaessa korjauksia mikäli korjauksen yhteydessä havaitaan että vikaa on laajemminkin.

Välillä ongelma-alue on helposti paikannettavissa myös esimerkiksi maanpinnan muotojen takia, sillä usein jos toiselle puolelle taloa tulee valumavesiä mutta toiselle ei, ongelmat keskittyvät ongelmapuolelle ja toinen puoli voi olla täysin kunnossa, jolloin varsinaiset tutkimukset ja korjaukset kannattaa keskittää ongelma-alueelle.

Mikäli ongelmia on laajemminkin taloyhtiössä, koko taloyhtiön ulkoseinien valesokkelien korjaus on usein järkevää, jolloin ei tarvitse enää jatkossa arvuutella aiheuttaako valesokkelit taloyhtiönne asukkaille terveysongelmia tai hankaluuksia asuntokaupoissa jos mahdolliset ostajat pelkäävät valesokkelin aiheuttamia ongelmia.

Valesokkelin korjaustapa

Valesokkelin pääasiallinen korjaustapa on huoneiston sisäpuolelta suoritettava korjaus, missä ulkoseinien sisäpuoliset seinälevytykset poistetaan vähintään seinän alaosasta. Usein on järkevää poistaa koko seinän korkeudelta levytykset, sillä tällöin riski poikittaissauman syntymiseen maalatulle seinäpinnalle korjauksen jälkeen on pienempi ja saadaan samalla tarkastettua koko seinärakenteen kunto.

Korjauksen yhteydessä tulee uusittua vähintään seinän alaosan lämmöneristeet sekä höyrynsulut, lisäksi usein tiiliverhoilluissa taloissa on syytä myös puhdistaa tiiliseinästä laastipurseet, jotta saadaan luotua kunnollinen tuuletusrako tiiliverhouksen ja tuulensuojalevyn väliin. Mikäli koko seinärakenne uusitaan, on mahdollista esim. vaihtaa lämmöneristys villasta polyuretaanilevyihin, jolloin saadaan parannettua seinärakenteen lämmöneristävyyttä sekä tehtyä yhtenäinen höyrynsulku koko seinään.

Valesokkelin korjaus termokengällä

Termokenkä on Lamox Oy:n valmistama valesokkelikorjaukseen tarkoitettu tuote. Se korvaa yhdessä termopalkin kanssa alajuoksun ja runkotolpan alaosan. Termokenkä/palkkirakenne on hyvin lämpöä eristävä, jolloin se toimii lämpötaloudellisesti vastaavasti kuin alkuperäinen valesokkelirakennekin on tarkoitettu toimimaan. Eli se eristää ulkoseinän ja alapohjan liitosta, jolloin talon lämpötaloudellisuus paranee, kun mineraalivillan sijasta seinään tulee XPS-eristettä.

Valesokkelin korjaus valesokkelikengällä

Valesokkelikenkä on metallinen Suomen Valesokkeli Oy:n valmistama valesokkelikorjaukseen tarkoitettu tuote. Valesokkelikenkä korvaa seinärungon alaosan, jonka jälkeen valesokkeliaukkoon asennetaan XPS-lämmöneristelevy ulkoreunalle ja valetaan aukko täyteen betonia. Kantavuudeltaan valesokkelikenkä on parempi kuin termokenkä, mutta lämpötaloudellisesti betonilla valettu valesokkeliaukko ei ole yhtä hyvä kuin termokenkä/palkkirakenteella eristetty aukko. Valesokkelikengän lämmöneristävyyttä on kuitenkin mahdollista parantaa tekemällä valu EPS-betonista, jolla on huomattavasti tavallista betonia parempia lämmöneristyskyky.

2013-07-16 13.33.512013-07-04 15.15.19

Valesokkelikorjaus harkoilla

Kolmas ja aiemmin ainoa tapa korjata valesokkeleita oli valesokkelin täyttö harkoilla muuraamalla. Tässä vaihtoehdossa materiaalikustannus on huomattavasti pienempi kuin yllä olevissa, mutta asennus on työläs, sillä runkotolpat pitää saada katkaistua juuri oikeaan korkoon jotta vakiomittaiset harkot mahtuvat runkotolpan alle sekä uusi alajuoksu. Lämmöneristävyydeltään myös harkkoratkaisu on huono, koska ulkoseinä- ja alapohjalaatan liitoksen lämmöneristys on huonompi kuin alkuperäisen valesokkelirakenteen kanssa.

Tyypillisiä ongelmia valesokkelikorjauksen toteutukselle

Valesokkelikorjauksen toteutuksen kannalta on hankalaa mikäli valesokkeli on hyvin syvä, jolloin valmiita korjaustapoja kuten termokenkää ja valesokkelikenkää ei pystytä asentamaan täyttämättä valesokkelia ensin esim. betonivalulla tai harkoilla, jotta korkeus saadaan sellaiseksi että ks. tekniikoita voidaan käyttää korjaukseen.

Toinen usein esiintyvä ”ongelma” on vastaremontoidut tilat, etenkin märkätilat, joihin on upotettu jo remontoidessa paljon rahaa. Tällöin on vaihtoehtona suorittaa korjaustyö ulkokautta, jolloin ks. tilat saadaan ohitettua vaurioittamatta näitä. Tässä on kuitenkin pienenä riskinä se, että kun märkätiloissa on levyseinät, jotka on ruuvattu seinärunkoon, jota korjataan ulkokautta, korjauksessa saatetaan vaurioittaa levyjä. Tällaiset kohdat pitääkin korjata varovaisesti ja miettiä miten seinälevyjen ruuvit irroitetaan seinärungon alaosasta ulkokautta, jotta saadaan levy takaisin kiinni korjattuun seinärunkoon. Toinen vaihtoehto märkätilojen suhteen on suorittaa pelkän ulkoseinän korjaus ja limittää vedeneristeet muun märkätilan vedeneristeisiin. Usein korjauskohta saattaa tällöin kuitenkin erottua mikäli vanhoja lattia- ja seinälaattoja ei ole enää saatavilla, jolloin limitysten takia olemassa oleviin lattia- ja seinäpintoihin joudutaan asentamaan jotain vaihtoehtoista laattaa.

Etenkin taloyhtiöissä on usein myös ongelmana se mihin siirtyä valesokkelikorjauksen tieltä, sillä korjaus on helpointa ja asukkaan terveyden kannalta turvallisinta suorittaa niin, että hän on poissa huoneistosta. Minimissäänkin sisäkautta tehtävä korjaus vaatii noin 1,5 metrin tilan ulkoseinästä katsoen, jolloin siihen voidaan rakentaa suojaseinä ja tehdä korjausalueesta alipaineistettu oma osastonsa. Tällöin asukkaalla on kuitenkin mahdollisuus altistua mikrobeille, joiden määrä moninkertaistuu homekorjaustöiden aikana, jolloin riski siihen että osastoinnista huolimatta mikrobeja pääsee huonetiloihin on suuri. Periaatteessa asukas voi kuitenkin asua huoneistossa myös remontin aikana.

Valesokkelikorjaus rivitalossa

Rivitaloissa valesokkelikorjaus kannattaa usein porrastaa huoneistoittain tehtäväksi, jolloin asumishaitta huoneistoa kohden on mahdollisimman pieni. Tyypillisten 60-100m2 kokoisten rivitalohuoneistojen valesokkelikorjauksen kesto on noin 3-5 viikkoa riippuen tehdäänkö samassa yhteydessä esim. märkätilojen korjauksia vai jätetäänkö märkätilojen seinät valesokkelikorjauksen ulkopuolelle. Samoin mahdolliset pohjalaatan päältä rakennettujen väliseinien korjaukset saattavat lisätä urakan kestoa mikäli ne lisäävät huomattavasti korjattavien seinämetrien määrää.

valesokkelikorjaus aikataulu

Paras tapa korjausta on tehdä niin, että se etenee rivitalon toisesta päästä toiseen, jolloin huoneistojen väliset seinäkohdat ovat samaan aikaan työn alla, jos työt aloitetaan esim. 2 viikon porrastuksilla huoneistoittain. Mikäli tämä ei ole mahdollista, myös hyppiminen eri puolille rivitaloyhtiötä on mahdollista eikä aiheuta yleensä ongelmia huoneistojen välisten rajapintojenkaan suhteen, jos asia otetaan jo työn suunnittelussa huomioon.

Valesokkelikorjaus paritalossa

Yhden paritalon muodostamassa taloyhtiössä valesokkelikorjaus voidaan toteuttaa joko yhtä aikaa tai eri aikaan huoneistoihin. Monesti näissä on myös tilanne, että osakkailla on vastuunjakosopimus, niin että molemmat vastaavat omasta puoliskostaan, jolloin saattaa tulla myös tilanne ,että vain toinen haluaa tehdä valesokkeliremontin huoneistoonsa. Tämä on täysin mahdollista, sillä huoneistoilla ei ole suoraa ilmayhteyttä toisiinsa ja tarvittaessa huoneistojen välistä seinää voidaan myös tiivistää, niin että korjaamattoman puolen valesokkelista ei aiheudu ongelmia korjatulle puolelle.

Useamman paritalon muodostamassa taloyhtiössä korjauksen aikataulutukseen pätevät samat periaatteet kuin rivitaloonkin, eli paras vaihtoehto on pystyä korjamaan yksittäisen paritalon molemmat puoliskot samaan aikaan tai peräkkäin, jolloin kaikki kohdat saadaan huoneistojen väliltäkin varmasti korjattua. Mikäli tämä ei ole mahdollista, hyvällä työn suunnittelulla huoneistojen väliset rajapinnatkaan eivät tuota ongelmia.

Työn kestot ovat paritaloissa samaa luokkaa kuin rivitaloissakin eli noin 3-5 viikkoa riippuen korjauksen laajuudesta.

Mitä muuta kannattaa korjata samassa yhteydessä?

Valesokkelikorjaus on suhteellisen iso remontti ja koskettaa osaa tai kaikkia ulkoseinäpintoja. Tällöin jos huoneistossa on märkätiloja ulkoseiniä vasten, on näiden ajanmukaistaminen kokonaistaloudellisesti järkevää, mikäli niiden tekninen käyttöikä alkaa tulle tiensä päähän tai niiden ulkonäköön halutaan muutoin muutosta. Myös koko huoneiston maalaustyöt on monesti järkevää suorittaa valesokkeliremontin yhteydessä, sillä valesokkelia korjatessa tullaan joka tapauksessa maalaamaan ulkoseinät, jolloin muidenkin seinäpintojen maalaus on usein mielekästä, jotta seinäpinnat säilyttävä yhtenäisen sävyn.

Lisätietoja homevaurioista ja valesokkelikorjauksista

Lisää tietoa homevaurioista ja niiden korjauksista sekä myös valesokkeleista on sivustomme homevaurio-osiossa.

Valesokkelikorjaus taloyhtiöönne?

Mikäli pääkaupunkiseudulla sijaitsevalla taloyhtiöllänne on valesokkelikorjaus ajankohtainen. Annamme mielellämme taloyhtiöllenne tarjouksen valesokkelikorjauksesta joko valmiiden suunnitelmien pohjalta tai toteutamme tarvittaessa teille sekä suunnittelun että toteutuksen kattavan kokonaispaketin.

Tarjousta meiltä voit pyytää suunnittelukäyntilomakkeella, jättämällä sähköisen tarjouspyynnön, soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510 tai lähettämällä sähköpostia suoraan tarjouslaskentaamme osoitteella myynti[ät]rytmirakennus.fi.

 

Raksalta blogin paluu

Menestyjä_Merkki_2015_200px

Useat asiakkaamme ovat pyydelleet että Raksalta blogi tekisi paluun, minkä takia olenkin nyt päättänyt että Raksalta blogin on aika palata. Aiemmat Raksalta blogin kirjoitukset on siis kirjoitettu 2011 - 2012, joten on tässä jo hieman aikaa … [Continue reading]

Mikä on Z-lausunto?

Suurelle osalle Suomea Z-lausunto ei ehkä sano mitään, mutta helsinkiläiselle remontoijalle Z-lausunto tulee helposti tutuksi mikäli kaipaa jotain suurempaa muutosta kotiinsa, mikä rakennusvalvonnan kielenkäytössä kuitenkin tarkoittaa ”vähäistä … [Continue reading]

Lämmöneristys remontoidessa

  Kiristyvien energiamääräysten ja energian säästö tietoisuuden kasvaessa eri lämmöneristevaihtoehdot mietityttävät nykyään monia remontoijia ja uudisrakentajia. Valikoiman  suuruus ja erilaiset ominaisuudet sekä hinnat laittavat monet … [Continue reading]