Teknisesti toimiva kellari

Kellarissa olennaisinta on, että se on oikein tehty ja näin ollen teknisesti toimiva. Väärin tehtynä kellari aiheuttaa helposti homevaurioita ja sitä kautta huomattaviakin terveydellisiä haittoja sinulle ja perheellesi.

Kun nyt on vähän peloteltu sinua, niin siirrytään itse asiaan eli millainen on teknisesti toimiva kellari

Kellarin seinät

Seinien vedeneristys

Seinien vedeneristyksen olennaisin osa on toimivan vedeneristysmateriaalin valinta kellarin ulkoseinäpintoihin, joka muodostaa vettä läpäisemättömän ainekerroksen näin seinäpintaan, jolloin oikein toimiessaan vedeneriste estää veden kulkeutumisen betoniseinän lävitse kellariin.

Lisäksi kellarin seinän ympärille on hyvä valita maa-ainekseksi esim. soraa, jossa vesi kulkeutuu paremmin pois seinäpinnalta kuin multaa pitkin, jolloin myös kosteusrasitus kellarin seinäpinnalle vähenee. Olennaista toimivassa kellarissa on myös toimiva salaojajärjestelmä, joka johtaa veden pois talon luota ja erityisesti maanalla olevilta kellarin seinäpinnoilta.

Salaojat

Kuten sanottua salaojien kunto on erittäin tärkeää varmistaa kellariremontin yhteydessä, koska salaojat vaikuttavat voimakkaasti siihen minkälainen kosteusrasitus kellarin seinille muodostuu.

Jos ollaan tekemässä suurempaa kellariremonttia, missä muutetaan kellari asuinkäyttöön soveltuvaksi eli siis usein tehdään ulkopuolista lämmöneristystä ja vedeneristystä kellarin seinille, on syytä vähintäänkin tarkastaa salaojitus sekä usein myös uusia tai rakentaa sellainen, jos se puuttuu kokonaan.

Seinien lämmöneristys

Kellari tulee lämmöneristää aivan kuten muutkin asuintilat, vain jos kellari jätetään ns. puolilämpimäksi varastotilaksi voidaan kellari jättää lämmöneristämättä tai asentaa vain vähäisessä määrin lämmöneristeitä.

Kellarin lämmöneristyksen oikea paikka on kellarin seinän ulkopuolella, mikä käytännössä tarkoittaa valitettavasti kaivuutöitä pihalla, samalla varmistetaan myös vedeneristysten olemassa olo ja toiminta.

Miksi ei sisäpuolista lämmöneristystä kellariin?

Sisäpuolinen lämmöneristys on monille kellariremonttia harkitseville houkutteleva ajatus, mutta käytännössä se ei useinkaan toimi. Koska jos sisäpuolelle laitetaan riittävä lämmöneristys, niin lämmin sisäilma kulkeutuu ulkoseinää kohden, jossa se kohtaa kylmän ulkoseinän. Tähän muodostuu ns. “kastepiste” ja kosteus alkaa kerääntyä siihen, 1-2 talven jälkeen kellarin seinärakenteet alkavatkin olla sen verran homeessa, että voitkin alkaa suunnitella laajempaa kellariremonttia.

Sisäpuolinen lämmöneristys kellariin sopii ainoastaan ns. lisälämmöneristykseksi, jos kellariseinän ulkopuolella on jo kohtuudella lämmöneristettä sekä kunnossa oleva vedeneristys voidaan sisäpuolelle lisätä jonkin verran lämmöneristettä, koska tällöin kellarin betoniseinän lämpötila ei ole niin alhainen ulkopuolisesta lämmöneristyksestä johtuen ja kastepistettä ei muodostu. Tällöinkin kastepisteen muodostominen tulisi erikseen varmistaa asiantuntevalta rakennesuunnittelijalta.

Kellarin lämmöneristystä mietittäessä on siis paras kääntyä asiantuntevan rakennesuunnittelijan puoleen, jotta vältetään homekellari.

Kellarin lattia

Alapohja

Kellarin lattia eli talon ns. alapohja on toinen paikka, mistä kosteutta voi nousta rakenteisiin tai joihin voi muodostua kosteutta, kun mietitään kellaria ja sen remontointia. Eli alapohjan rakenne on toinen asia mikä tulee selvittää kun mietitään kellariremonttia.

Veden nousu alapohjaan estetään kapillaarikatkolla, mikä on tavanomaisesti joko karkeata soraa tai Leca-papua, eli maa-ainesta jossa vesi kulkeutuu huonosti. Vanhoille kellareille on tyypillistä, että ne on perustettu suoraan maapedille ja näin ollen kellarin lattiaan nousee jatkuvasti kosteutta. Tällöin korjausratkaisuna on koko kellarin betonilattian purku ja väärän maa-aineksen poisto kellarin lattian alta. Tämän jälkeen asennetaan riittävän korkea kapillaarikatko, lämmöneristeet ja valetaan uusi lattia.

Jos kellarin betonilaatta jo puretaan niin voidaan harkita myös kellarin madaltamista, jolloin saadaan lisää huonekorkeutta kellariin.

Kellarin alapohja tulee myöskin lämmöneristää kuten kaikki muutkin alapohjarakenteet, sopivia lämmöneristeitä on joko kellarin lattialaatan alle tuleva riittävän paksu Leca-papu kerros tai erilaiset polyuretaaniset tai kivivillaiset lämmöneristeratkaisut. Lämmöneristeen paikka on alapohjalaatan ja kapillaarikatkon välissä. Riittävällä alapohjan lämmöneristyksellä vähennetään myös talon energian kulutusta aivan kuten kellarin seinienkin lämmöneristyksellä.

Kellarin ilmanvaihto

Kellarin toimivuuden kannalta myös riittävä ilmanvaihto on avain asioita, jotta kellarin sisäilman kosteuspitoisuus pysyy kohtuullisena ja sisäilman laatu riittävänä. Asuinkäytössä ollessaan kellaria, koskee ilmanvaihtuvuuden osalta samat säännökset kuin maanpäällisiäkin asuintiloja.

Kellarin ilmanvaihdon osalta ongelmallista on tuoreen ilman saanti mikäli kellari on maan alla. Jos tuloilmaa varten ei voida suoraan tehdä tuloilmaventtiilejä seiniin niin, tuoretta ilmaa varten tulee vetää maan päältä riittävä määrä tuloilmaputkia.

Poistoilma on järkevintä usein johtaa koneellisesti joko talon katolle huippuimurilla tai jostain talon sivusta puhaltimella ulos. Olennaista on kuitenkin suunnitella ilmanvaihto niin, että se toimii yhdessä talon muun ilmanvaihdon kanssa eikä aiheuta esim. huomattavaa alipainetta kellariin, jolloin kellari alkaisi imeä yläpuolisista huonetiloista ilmaa.

Mikäli kellarissa on tai sinne tehdään märkätiloja, on näiden osalta kiinnitettävä erityistä huomiota ilmanvaihtoon. Myös niitä koskee samat säännökset kuin muitakin asuintilojen märkätiloja. Perusperiaatteena kuitenkin on, että märkätiloissa on aina poistoilmaventtiilit, jotka johtavat käytettyä ilmaa ulos talosta.

<h2>Lisää <a href=”/sisaremontit/kellariremontti/”>kellariremontti</a> tietoa:</h2>
<table style=”width: 100%;” border=”0″>
<tbody>
<tr>
<td style=”width: 50%;”><strong>Suunnittelu</strong></td>
<td style=”width: 50%;”></td>
</tr>
<tr>
<td><a href=”/sisaremontit/kellariremontti/teknisesti-toimiva-kellari/”>Teknisesti toimiva kellari</a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><a href=”/sisaremontit/kellariremontti/kellarin-kayttoonotto-asuintilaksi/”>Kellarin ottaminen asuintilaksi</a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kellarin ilmanvaihto</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kellarin sähköt</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>