Käyttöullakon muuttaminen asuinkäyttöön

Useissa taloissa on ns. käyttöullakko eli kylmä ullakkotila, mitä käytetään lähinnä varastona tai se on tyhjillään,  tilan tarpeen kasvaessa sen käyttöönotto onkin helpoin tapa saada lisää kaivattua asuintilaa perheellesi.

Kun käyttöullakkoa aletaan ottaa virallisesti asuinkäyttöön niin olennaisin asia on varmistaa että tontilla on rakennusoikeutta, mikäli tilasta halutaan virallista asuintilaa.

Talonyhtiöissä asuvien on lisäksi otettava huomioon, että vaikka asunnossa on käyttöullakko  niin mikäli siitä tehdään virallista asuinpinta-alaa niin se pienentää koko talonyhtiön vapaan rakennusoikeuden määrää. Tämän takia talonyhtiöillä onkin usein jokin valmis kanta ullakkotilojen käyttöönotolle, jolloin projektissa kannattaakin lähteä liikkeelle siitä, että tiedustelee talonyhtiön kannan miten mahdollisia ullakkotiloja voisi ottaa käyttöön.

Rakennuslupa käyttöullakon muutokselle asuintilaksi

Rakennusluvan edellytyksenä on siis, että tontilla ylipäätään on rakennusoikeutta. Ullakon osalta viralliseksi asuintilaksi lasketaan kaikki yli 160cm korkea tila aivan kuten muissakin tiloissa. Usein virallisen asuintilan ulkopuolelle onkin siis mahdollista jättää harjakattoisissa rakennuksissa sivuille jäävät osuudet, joista monesti tehdään säilytystilaa huoneisiin.

Muita vaatimuksia rakennusluvan saamiselle on arkkitehtisuunnitelma tulevista huonejärjestelyistä, rakennesuunnitelma tulevista rakennemuutoksista, kuten portaista, mahdollsten ullakolle tulevien märkätilojen seinistä yms. LVI-suunnitelma ilmanvaihdosta ja mahdollisista vesiputkista ja viemäreistä. Lisäksi on tehtävä sähkösuunnitelma, mistä selviää niin pistorasioiden paikat, valaisimet kuin valokatkaisijatkin. Sähköjen osalta on olennaista selvittää myös, että talon sähköjärjestelmä kestää lisääntyvän sähkön käytön.

Itse toteutusta varten tarvitaan lisäksi vastaava työnjohtaja, joka valvoo koko projektin kulkua ja että toteutus vastaa suunnitelmia sekä kvv-työnjohtaja, mikäli ullakolle tulee vesi- tai viemäriputkistoja.

Kun suunnitelmat on selville niin tulee hakea rakennuslupaa, mikäli asut talonyhtiössä on suunnitelmat lisäksi hyväksytettävä talonyhtiöllä, jolta saat valtakirjan rakennusluvan hakua varten. Haemme tarvittaessa rakennusluvan puolestasi, jolloin sinun tarvitsee vain määritellä minkälaisen ullakkotilan sinä haluat, ja teemme kaiken muun puolestasi.

Vaatimukset ullakon asuintiloille

Otettaessa ullakkotilaa asuinkäyttöön on olennaista, että tällöin tätä asuintilaa koskee samat määräykset kuin muitakin asuintiloja, nämä määäräykset määrittelevät sekä minimihuonekoon, ikkunoiden määrän, lämmöneristyksen tason, kuin paloturvallisuuden kannalta olennaiset hätäpoistumistietkin.

Ohjeet ovat sinällänsä ohjeellisia, sillä kuntasi rakennusvalvontaviranomainen voi tulkita niitä kohtuullisen vapaasti, minkä takia olennaista on kuitenkin kysyä rakennusvalvonnan vaatimuksia luvan myöntämiselle.

Huonekoko ja korkeus asuintiloissa

Asuintilojen osalta minimi huonekoko on 7m2, tämä saadaan yleensä täyttymään helposti, koska harvoin kovin pienet huoneet ovat ullakollakaan tarkoituksen mukaisia. Huonekorkeuden tulisi olla pientaloissa pääosin 240cm, mutta kaikki yli 160cm korkea tila kuitenki lasketaan asuinpinta-alaksi.

Ikkunapinta-ala 

Ikkunapinta-alan minimi on 10% huoneen lattiapinta-alasta, eli 10m2 huoneessa tulisi olla 1m2 ikkuna, usein ullakkotiloilla tämä tarkoittaa joko päätyikkunoita tai kattoikkunoita, jotta pinta-ala vaatimus saadaan täyttymään. Ikkunavaatimus koskee vain asuintiloja eli erityisesti makuuhuonetiloja, määräys ei koske esimerkiksi varastotilaa, aulatilaa, kylpyhuonetta tai kotiteatteritilaa.

Lämmöneristysvaatimukset ullakolla

Korjausrakentamisessa lämmöneristysvaatimukset ovat samat kuin uudisrakentamisessa ns. soveltuvin osin. Käytännössä tämä tarkoittaa ullakon osalta sitä, että eristettä on usein laitettava niin paljon kuin kattoon mahtuu, ilman että huonekorkeus jää liian matalaksi.

Virallinen eristysvaatimus on polyuretaanilla mm ja eristevillalla mm, näistä käytännössä vain polyuretaani on usein realistinen eristevaihtoehto, koska villaeristyksellä eristepaksuudet nousevat liian suuriksi.

Paloturvallisuus ullakoilla

Paloturvallisuuden kannalta määräyksistä olennaisin on hätäpoistumistien järjestäminen, tämän järjestäminen onnistuu joko avautuvalla pääty- tai kattoikkunalla mistä pitää johtaa tikapuut alas. Päätyikkunoiden osalta on mahdollista laittaa myös ikkunaan kiinni tiputettavat köysitikapuut, jolloin seinustalla ei ole oltava jatkuvasti tikapuita esimerkiksi varkaiden houkutukseksi.

Palovaroitin on toinen pakollinen asia se on joissain tapauksissa mahdollista järjestää pelkällä paristolla varustetulla palovaroittimella, mutta mikäli rakennusvalvontaviranomainen on ehdoton, että uudisrakentamista koskevia määräyksiä on noudatettava niin tällöin palovaroittimen on toimittava verkkovirralla ja oltava yhdistettynä muihin talon palovaroittimiin.

Ullakkoremontin toteutus

Lähes aina ullakkoremontti lähtee käyntiin siitä, että sinulla on jokinlaisia toiveita koskien ullakkotilojen käyttöönottamista. Kun on aika toteuttaa niin ensimmäisenä tulisi ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ja talonyhtiöön, jotta tiedät onko ullakkotilojen käyttöönotto edes mahdollista.

Tämän jälkeen tulee suunnitella mitä ullakolle tulisi, on se sitten varastotilaa, makuuhuoneita, oleskelutilaa, kylpyhuone, wc tai mitä tahansa muuta. Käymme mielellämme suunnittelukäynnillä läpi sinun toiveesi ja annamme omia ehdotuksiamme miten ne saadaan toteutetuksi. Kun varsinaiseen suunnitteluun päästään käsiksi niin ullakosta piirretään siis rakennusluvan vaatimukset täyttävät arkkitehti, rakenne, lvi, ja sähkösuunnitelmat, jonka jälkeen voidaan hakea varsinaista rakennuslupaa. Rakennusluvan myöntämisen jälkeen on toteutuksen aika, jolloin suunniteltu muuttuu todeksi.

Meiltä saat koko ullakkoremontin yhdellä sopimuksella sisältäen niin suunnitelmat, rakennusluvan haun kuin toteutuksenkin, “avaimet käteen” periaatteella tai haluamaasi valmiusasteeseen.

Lisää ullakkoremontti tietoa

Ullakon remontointi
Ullakon talotekniikka
Käyttöullakon muuttaminen asuinkäyttöön
Portaat ullakolle
Ullakkoremontin rahoittaminen

Ullakkoremontti käyntiin luonasi?

Meihin saat yhteyden ja työt käyntiin kotonasi seuraavilla kolmella tavalla:

1. Soita asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510 niin sovitaan yhdessä mikä on paras tapa edetä juuri sinun remontissasi.

2. Pyydä meidät ilmaiselle suunnittelukäynnille, jossa kartoitamme yhdessä sinun remonttitarpeesi ja annamme tämän jälkeen aikatauluehdotuksemme ja hintatarjouksemme remontistasi.

3. Jos tiedät jo valmiiksi mitä haluat remontoitavan ja sinulla on mieluiten pohjakuva ja/tai muita pinta-ala tietoja remontoitavista asioista jätä tarjouspyyntö.

Toimialueemme: Helsinki, Espoo ja Vantaa.