Alapohjan lisälämmöneristys

Alapohjan lisälämmöneristys on kannattava vaihtoehto etenkin jos alapohjassa on jotain toiminnallisia ongelmia ennestään kuten kosteusvahinko tai rakennevauriota. Tällöin korjausten yhteydessä on usein järkevää myös lisälämmöneristää alapohja. Myöskin kosteusvaurioiden välttämiseksi on alapohjan lisälämmöneristys järkevää, koska se nostaa rakenteiden lämpötiloja ja näin ne eivät ole niin herkkiä kosteusvaurioille. Pelkästään energiansäästöllisistä syistä ei ole useinkaan järkevää lisälämmöneristää alapohjaa.

Eri alapohjatyyppien lisälämmöneristys

Maanvaraisen alapohjan eristäminen

Maanvaraisen alapohjan eristäminen on mahdollista toteuttaa mikäli lattialaatan ja pintalattiamateriaalin välissä on eristekerros. Tällöin lattiamateriaalin vaihdon yhteydessä yhteydessä, voi olla kannattavaa parantaa myös lämmöneristystä. Esimerkiksi vaihtamalla vanhat lämmöneristeet SPU-eristeiksi voidaan lämmitysenergian kulutusta laskea noin 5%.

Toinen vaihtoehto on järkevälle vaihtoajankohdalle on mikäli vanhassa alapohjassa on kosteusteknisiä tai rakenteellisia ongelmia, jolloin niiden korjauksen yhteydessä on joko muutoinkin vaihdettava tai muuten vaan kannattaa vaihtaa lämmöneristeet uudempiin ja parempiin.

Mikäli maanvaraisen lattialaatan päällä ei ole mitään eristettä vaan lattiamateriaali on asennettu suoraan laatan päälle ei lämmöneristystä voi toteuttaa alapohjaan vaan järkevä vaihtoehto on sokkeleiden lämmöneristäminen, jolla estetään kylmän kulkeutumista alapohjaan.

Ryömintätilaisen alapohjan eristäminen

Ryömintätilaisen tai rossipohjaisen alapohjan eristyksellä laskevat sekä lämmityskulut, että tälle alapohjalle tyypillinen vedon tunne lattiatasossa. Eristämiseen on kolme vaihtoehtoa joko vanhojen eristeiden vaihto parempiin, lisäeristäminen esimerkiksi alapohjan alapuolelle tai koko ryömintätilan eristys.

Rintamamiestaloissa rossipohjassa käytettiin esimerkiksi eristemateriaalina sahan purua, joka tulee poistaa alapohjaa lisäeristettäessä. Sen tilalle asennetaan esimerkiksi SPU- tai villaeriste paremman lämmöneristyskyvyn saamiseksi sekä ilmavuodon pienentämiseksi.

Toinen vaihtoehto ryömintätilaisen alapohjan eristämiseksi on alapohjan alapuolelle kiinnitettävät eristelevyt. Tällöin voidaan asentaa esimerkiksi 50-100mm paksut SPU-eristelevyt vanhaan alapohjaan kiinni ja parantaa huomattavasti alapohjan eristyksen tasoa joutumatta purkamaan kuitenkaan mitään lattian pintarakenteita.

Kolmas vaihtoehto on koko ryömintätilan eristäminen ja muuttaminen puolilämpimäksi tilaksi. Tällöin olennaista on sokkelin eristäminen ja toimivan ilmanvaihdon suunnittelu ryömintätilaan kosteusvaurioiden välttämiseksi.

Paljonko voin säästää alapohjan lisälämmöneristyksellä?

Alapohjan osuus talon lämpöenergian hukasta on 5% luokkaa ja alapohjan eristyksellä voidaan pudottaa kulutusta noin puoleen tästä. Suurin syy alapohjan eristykselle onkin vedon tunteesta eroon pääseminen, kosteusongelmien ehkäisy ja poisto tai jos lattiarakenteet joudutaan muutenkin purkamaan jolloin lisäeristys on järkevä toteuttaa siinä samalla.

Lisälämmöneristys ja sen eri kohteet

Seinien sisäpuolinen lisälämmöneristys Yläpohjan lisälämmöneristys
Seinien ulkopuolinen lisälämmöneristys Alapohja lisälämmöneristys
Ullakon katon ja seinien lisälämmöneristys Perustustusten lisälämmöneristys
Kellarin seinien lisälämmöneristys