Perustusten lisälämmöneristys

Perustusten lämmöneristyksen tarkoituksena on suojata perustuksia maan routimiselta sekä parantaa talon lämmöneristystä riittävällä sokkelien eristyksellä. Mikäli perusten lämmöneristykset eivät näitä hoida koituu usein ongelmia.

Routimisen estäminen

Perustusten lämmöneristys jakaantuu kahteen osaan, perustusten routaeristys on toinen näistä tärkeistä tehtävistä. Sitä varten maahan asennetaan maanpinnan suuntainen sokkelista noin 1,5 metrin matkalla ulottuva kiilamainen routaeriste, joka on esimerkiksi EPS-levyä. Sen tarkoitus on estää perustusten ympärillä olevan maan jäätyminen ja siitä johtuva routiminen ja salaojien jäätyminen. Toinen perustusten lämpöeristyksen tehtävä on sokkelin ja alapohjan lämmöneristys, josta alempana.

Routaeristeiden uusiminen

Routaeristeiden uusiminen on työläs operaatio sillä sen korjaamiseksi koko talon ympäriltä pitää kaivaa maat pois, jotta routaeristeet voidaan asentaa maan sisälle noin 30-80 sentin syvyyteen maanpinnasta. Routaeristys on kuitenkin tehtävä jos maa perustusten alla routii, jotta voidaan estää suuremmat koko taloon vaikuttavat vauriot. Usein samalla kertaa on järkevää korjata myös talon salaojitus. Sillä salaojituksetkin ovat usein vaurioituneet taloissa, joissa routaeristyksetkään eivät toimi.

Mihin maan routiminen johtaa perustuksissa?

Maan routiminen perustusten ympärillä saa perustukset pettämään, jolloin talo alkaa liikkua sivuttais tai pitkittäissuunnassa aiheuttaen mahdollisia rakennevaurioita kantaviin rakenteisiin ja pintarakenteisiin. Tällaiset vauriot alkavat taas olla jo sen luokan vaurioita, että jopa talon purkaminen saattaa tulla kyseeseen mikäli talo on muutoinkin huonokuntoinen.

Sokkelin lämmöneristys

Sokkelinlämmöneristyksen tarkoituksena on estää yhdessä alapohjan lämmöneristyksen kanssa kylmän ilman eteneminen talon alapohjaan ja sitä kautta sisälle. Kunnolla toteutettuna ne yhdessä estävät ns. kylmänsillan muodostumisen, joka aiheuttaa lattianurkkien kylmyyden ja huomattavaa lämpövuotoa talosta.

Sokkelin lämmöneristyksen toteutus

Sokkelin lämmöneristys voidaan toteuttaa joko sokkelin ulko- tai sisäpintaan kiinnitettävän eristelevyin. Näistä ulkopuolelle kiinnitetyt eristelevyt joutuu vaihtamaan noin 20-40 vuoden välein riippuen kuinka suurelle rasitukselle ne joutuvat. Ulkopuolinen eristys toimii kuitenkin paremmin mitä sokkelin sisäpuolinen eristys, missä on useammin ongelmia erilaisten kylmäsiltojen ja kylmien ilmavirtausten kanssa.

Sokkelin lämmöneristyksen vaikutus lämmitysenergian kulutukseen

Sokkelin lämmöneristeellä on, jossain määrin vaikutusta myös talon lämmönenergiankulutukseen. Tärkein asia on kuitenkin kylmäsiltojen muodostumisen estäminen ja kylmien ilmavirtausten estäminen, jotka molemmat aiheuttavat kylmiä nurkkia, vedontunnetta ja lämpöhäviöitä taloon. Toimivan sokkelin lämpöeristyksen vaihtaminen paremmin eristävään ei ole yleensä perusteltua, vaan nimen omaan lämpöeristyksessä olevat viat ovat syitä uusimiselle.

Lisälämmöneristys ja sen eri kohteet

Seinien sisäpuolinen lisälämmöneristys Yläpohjan lisälämmöneristys
Seinien ulkopuolinen lisälämmöneristys Alapohja lisälämmöneristys
Ullakon katon ja seinien lisälämmöneristys Perustustusten lisälämmöneristys
Kellarin seinien lisälämmöneristys