Rappauksen paikkakorjaus

Mikäli rappaus on vielä yleisesti hyväkuntoinen ja rappausta on pudonnut tai vaurioitunut vain sieltä täältä on rappauksen paikkakorjaus täysin mahdollinen. Yleisesti raja-arvona paikkakorjauksen ja täydellisen uusimisen välillä pidetään 25% rapautumisastetta koko rapatun seinän pinta-alasta.

Myös vanhan rappauksen kiinni pysyvyys vaikuttaa huomattavasti siihen voidaanko vanha rappaus paikkakorjata vai ei. Mikäli vanha rappaus suurelta osin on jo alustastaan irti eli ns. kopoa ei paikkarappaus ole enää mahdollinen vaan koko rappaus tulee uusia, koska riittävän tartunnan saaminen paikkarappauksille ei ole mahdollista.

Rappauksen kuntoarvio

Rappauksen kunnon arvioinnissa siis olennaista on hahmottaa, kuinka suuri osa rappauksesta on vaurioitunut. Silmämääräisesti havainnoimalla saadaan yleensä pientalojen tapauksessa riittävä kuva rappauksen nykykunnosta, koska rakenteellisen kuntokartoituksen tekeminen ei useinkaan ole järkevää jos mietitään julkisivukorjausten hintaa suhteessa rakenteellisiin tutkimuksiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.

Usein talon omistajan rapatun julkisivun kunnostukseen herättää pudonnut tai putoamaisillaan oleva rappaus. Ensimmäisenä rappaus yleensä alkaa irrota talon sateelle/auringon paisteelle altteimmista seinäpinnoista (eteläpuoli julkisivusta) etenkin nurkkien osalta sekä ikkunoiden välittömästä läheisyydestä tai katon räystäiden luota. Pikaisilla paikkakorjauksilla voidaan julkisivulle antaa tällöin vielä lisää elinaikaa.

Paikkarappausten ulkonäkö

Talonomistajan kannalta on usein erittäin olennaista, että miltä tuleva paikkakorjaus näyttää. Pyrimme aina löytämään mahdollisimman lähellä vanhan rappauksen värisävyä olevan rappausvärin korjauksiin, mutta paikat on silti valitettavasti nähtävissä julkisivun pinnassa, koska ajan ja luonnonolojen turmeleva vanha rappauspinta ei koskaan ole samanlainen kuin uusi paikkarappaus värisävyltään.

Paikkarappauksen toteutus

Paikkarappauksen toteutus käsittää pari vaihetta ensimmäisenä vaurioitunut rappaus poistetaan riittävän laajalta alueelta, jotta uudelle rappaukselle saadaan pitävä tartunta-alusta. Tämän jälkeen alustaan tehdään ensimmäinen rappauskerros ns. tartuntakerros, jonka jälkeen suoritetaan varsinainen rappaustyö. Oikealla toteutuksella paikkarappauksesta tulee pitkäikäinen ja paikka erottuu mahdollisimman vähän pinnasta.

Lisää julkisivuremontti tietoa

Julkisivuremonttien suunnittelusta ja toteutuksesta

Puuverhottujen talojen julkisivuremontit

Julkisivuremontin suunnittelu Puuverhouksen huoltomaalaus
Vanhan julkisivun kuntoarvio Puuverhouksen uusiminen
Lisälämmöneristys
Julkisivumateriaalin vaihto
Ikkunoiden ja ovien vaihto
Millainen on toimiva julkisivu?

Tiiliverhottujen talojen julkisivuremontit

Rapattujen talojen julkisivuremontit

Vaurioituneen tiiliverhouksen korjaus Rappauksen paikkakorjaus
Rappauksen uusinta