Seinien ulkopuolinen lisälämmöneristys

Seinien lisälämmöneristys on edullinen ja tehokas tapa alentaa lämmityslaskuasi, sillä vaihtamalla talosi vanhat villa tai sahanpurueristeet saavutetaan huomattava parannus lämmöneristyskyvyssä. Vaihdon lisäksi on myös mahdollista asentaa paksummat eristeet vanhojen tilalle mikäli halutaan maksimoida lämmöneristyskyky. Usein järkevintä on kuitenki vaihtaa vain vanhat eristeet uudempiin ja tehokkaampiin kuten PSU-levyihin eli polyuretaanieristelevyhin.

Seinien ulkopuolinen lämmöneristys on kuitenkin tehtävä julkisivuremontin yhteydessä, jotta rahan säästö olisi mahdollinen. Yleensä ei ole perusteltua purkaa hyvä kuntoista julkisivua lämmöneristeiden vaihdon tai lisäyksen takia vaan järkevintä on odottaa, että julkisivu tulee luontaisesti uusinta ikään.

Lisälämmöneristysratkaisut eri seinätyypeille

Puutaloissa tavallinen ratkaisu on purkaa vanha puujulkisivu kun se tulee vaihtoikään ja poistaa samalla vanhat lämmöneristeet. Tämän jälkeen asennetaan joko uudet villat tai PSU-eristeet paremman lämmöneristyskyvyn saamiseksi. Mikäli halutaan lämmöneristyksen tasoa halutaan parantaa lähemmäs nykyvaatimuksia tulee lämmöneristeiden paksuutta myös kasvattaa, jolloin joudutaan tekemään uudet koolaukset lämmöneristykselle ja puujulkisivulle. Tällöin joudutaan muokkaamaan myös ainakin talon rännejä. Myös talon ulkonäkö muuttuu jossain määrin, talon paksuuntumisen myötä.

Kivitaloissa, joissa on rapattu pinta on kustannustehokkainta yleensä tehdä uusi kolmikerros- tai eristerappaus vanhan rappauksen pinnalle, jolloin uuden rappauksen alle asennetaan halutun paksuinen eristekerros lisälämmöneristävyyden saamiseksi. Kolmikerros- ja eristerappaustekniikoita käytetään erityisesti kerrostaloissa, mutta mikään ei estä niiden käyttöä myös omakotitaloissa.

Tiilitaloissa lisälämmöneristäminen on hieman hankalampaa, koska tiili julkisivut itsessään ovat lähes ikuisia niin harvoin on perusteltua alkaa purkamaan julkisivua, jotta sen alta voitaisiin vaihtaa lämmöneristeet tai asentaa lisälämmöneristettä. Tämä on kuitenki mahdollista toteuttaa mikäli niin haluat. Toinen vaihtoehto on tutustua sisäpuolisiin lisälämmöneristeisiin, joiden avulla voidaan lisälämmöneristää talo sisältäpäin.

Eristepaksuudet seinän ulkopuolisella lisälämmöneristyksellä

Tavallisin tapa lisätä lämmöneristystä on vanhojen lämmöneristeidesi vaihto uusiin, tällöin eristepaksuudeksi tulee sama kuin aiemmin.

Esimerkiksi rintamamiestaloissa tavallinen eristepaksuus on noin 100mm ja lisälämmöneristeiden paksuus on usein 100 – 150mm, lisäksi kun julkisivuun lisätään vielä nykyvaatimusten mukainen tuuletustila ja tuulensuojalevy paksuuntuu seinärakenne noin 170mm.

1970-luvun taloissa lämmöneristepaksuudet ovat usein myös 100mm luokkaa, mutta lämmöneristemateriaalit ovat esim. villaa kutteripurun sijasta. Myös näissä tyypilliset uudet eristepaksuudet ovat 100-150mm ja seinän ulkoasu saattaa muuttua riippuen halutusta lisäeristemäärästä.

Energiansäästön määrä seinien ulkopuolisella lisälämmöneristyksellä

Seinien lämmöneristyskykyä mitataan U-arvolla, joka esimerkiksi purueristeisissä rintamamiestaloissa on 0,60W/m2K, mutta se on mahdollista parantaa lisälämmöneristyksellä välille 0,15 – 0,30W/m2K eli seinien lämpöhukan määrä voidaan laskea jopa neljäsosaan alkuperäisestä. Lämpölaskun osalta tämä tarkoittaa noin 15% laskua alkuperäiseen nähden. Yhdessä muiden lisäeristysten kuten ylä- ja alapohjan lisäeristyksen kanssa voi siis seinät eristämällä saada huomattavia säästöjä aikaan.

1970-luvun taloissa seinien U-arvot ovat tyypillisesti luokkaa 0,30W/m2K, jolloin lisälämmöneristyksellä voidaan seinien energian kulutus esim. puolittaa. Tällöin lämmityslasku vähenee noin 10% pelkät seinät lisäeristämällä.

Lisälämmöneristys ja sen eri kohteet

Seinien sisäpuolinen lisälämmöneristys Yläpohjan lisälämmöneristys
Seinien ulkopuolinen lisälämmöneristys Alapohja lisälämmöneristys
Ullakon katon ja seinien lisälämmöneristys Perustustusten lisälämmöneristys
Kellarin seinien lisälämmöneristys