Tiiliverhouksen uusiminen

Onko tiiliverhouksesi vaurioitunut ja kaipaa uusintaa tai haluatko vaihtaa julkisivusi tiilijulkisivuun?

Tiilijulkisivu on lähes huoltovapaa ja pitkäikäinen ulkoverhousmateriaali. Se on myös yksi näyttävimmistä ja arvostetuimmista julkisivumateriaaleista sen monien hyvien ominaisuuksien takia.

Tiilijulkisivun uusinta

Tiiliseinän homevauriot aiheuttavat usein tiiliverhouksen uusimisen tarpeen. Homevauriot ovat yleisiä ongelmia etenkin 1960-1970-lukujen tiiliverhotuissa taloissa, koska näistä puuttuu yleisesti tuuletusrako tiiliverhouksen takaa, jolloin tiiliverhouksen läpi päässyt kosteus aiheuttaa helposti homeongelmia lämmöneristyksissä ja sisäseinässä. Tällaisissa tapauksissa tuuletusraon aikaan saaminen on erittäin olennaista, jotta homeongelmien uusiutuminen pystytään estämään. Tällöin tiiliverhous joudutaan purkamaan ja tiiliverhousat siirtämään ulommas talosta, jotta tuuletusrako saadaan tehtyä.

Tiiliverhouksen vaurioituminen voi johtaa myös koko tiiliverhouksen uusintaan, sillä jos tiiliseinä halkeilee keskeltä niin usein kunnollinen korjaaminen on mahdotonta ilman, että tiilet ladotaan uudelleen, mikä tarkoittaa käytännössä usein uuden tiiliverhouksen muuraamista. Tiiliverhousten vauriot johtuvat usein joko tiiliverhoukseen päässeestä vedestä, joka jäätyessään saa tiiliverhouksen halkeilemaan. Toinen yleinen syy on perustusten liikkuminen roudan vaikutuksesta, joka saa tiiliverhouksen halkeilemaan.

Tiiliverhouksen uusimisen yhteydessä on hyvä miettiä myös lisälämmöneristystä, sillä usein vanhat lämmöneristeet ovat kaukana nykypäivän vaatimustasosta. Lisälämmöneristyksellä saadaan usein energian säästön lisäksi myös asumismukavuutta nostettua sillä vedon tunne vähenee huomattavasti kun koko ulkovaipasta saadaan tiiviimpi.

Tiiliverhoukseen vaihtaminen

Julkisivuremontin yhteydessä on mahdollista myös vaihtaa tiiliverhoukseen oli vanha verhoustyyppi niin rappaus tai puuverhous. Tällöin olennaista on ottaa huomioon, että tiiliverhous on suhteellisen raskas materiaali, jonka takia se vaatii enemmän perustuksilta kuin esimerkiksi puuverhous, joten yleensä täytyy tehdä sekä perustusten vahvistaminen, että tiiliverhouksen muuraus.

Lue lisää vaatimuksista julkisuvmateriaalin vaihdolle tästä.