Toimiva julkisivu

Uusittaessa ja lisäeristettäessä vanhaa julkisivua on erittäin tärkeää, että uudesta julkisivusta tulee kosteusteknisesti toimiva, sillä huonosti suunniteltu ja toteutettu julkisivuremontti on todellinen vaaran paikka sinun ja perheesi terveydelle. Sillä väärin tehdyt julkisivut ovat yksin suurimpia homeongelmien aiheuttajia suomalaisissa kodeissa.

Minkälainen on toimiva julkisivu?

Tärkein asia toimivalle julkisivulle on, että se pystyy kuivumaan kastuessaan. Sillä jos julkisivu ei pysty kuivumaan luonnollisesti tulee se aiheuttamaan pahoja homeongelmia.
Tärkein yksittäinen asia julkisivun kuivumisen varmistamisessa on tuuletusraon jättäminen pintamateriaalin ja sen takana olevan eristyksen väliin.

Käytännössä tämä tarkoittaa noin 25mm tyhjää tilaa pintamateriaalin ja tuulensuojalevyn välissä. Tuuletusraon pitää olla avoin ylä ja alapäistään, jotta ilma voi kiertää vapaasti pintamateriaalin ja tuulensuojalevyn välissä jolloin se luontaisesti kuivaa mahdollisesti kastuneen pintamateriaalin tai tuulensuojalevyn/lämmöneristyksen.

Myös talon sisältä tulee usein kosteutta seiniin, joten myös tämän kosteuden on pystyttävät poistumaan seinistä, jotta se ei aiheuta homevaurioita. Riittävä ja toimiva tuuletusrako hoitaa myös sisältä tulevan kosteuden poistamisen rakenteista.

Toimivan julkisivun rakenne

Perusperiaatteena julkisivuissa on siis, että ne pystyvät tuulettumaan ja täten poistamaan sisältää mahdollisesti sinne joutuneen kosteuden. Jos tämä perusasia häiriintyy niin edessä on jossain vaiheessa ongelmia.

Normaali julkisivun rakenne ulkoa sisällepäin on: ulkoseinän pintamateriaali – tuuletusrako – tuulensuojalevy/muovi – lämpöeristeet – sisäseinän pinnoite. Tämä on nykyisen rakennusfysikaalisen tietämyksen perusteella ainoa järkevä julkisivun rakenne, jotta se eristäisi sekä lämpöä, tuulen kulkeutumisen julkisivun lävitse sekä toimisi kosteusteknisesti oikein.

Lisää julkisivuremontti tietoa

Julkisivuremonttien suunnittelusta ja toteutuksesta

Puuverhottujen talojen julkisivuremontit

Julkisivuremontin suunnittelu Puuverhouksen huoltomaalaus
Vanhan julkisivun kuntoarvio Puuverhouksen uusiminen
Lisälämmöneristys
Julkisivumateriaalin vaihto
Ikkunoiden ja ovien vaihto
Millainen on toimiva julkisivu?

Tiiliverhottujen talojen julkisivuremontit

Rapattujen talojen julkisivuremontit

Vaurioituneen tiiliverhouksen korjaus Rappauksen paikkakorjaus
Rappauksen uusinta