Ullakon katon ja seinien lämmöneristys

Ullakon lämmöneristyksessä on kaksi tapausta, joko ollaan parantamassa vanhan lämmöneristyksen tasoa  lämpimällä ullakolla tai sitten kun ollaan ottamassa kylmää ullakkoa käyttöön, jolloin koko lämmöneristys pitää ensin rakentaa tilan asumiskäyttöön saamiseksi. Meiltä hoituvat tietysti molemmat tapaukset.

Kylmän ullakon käyttöönotto

Otettaessa kylmää ullakkotilaa asumiskäyttöön kannattaa uudet tilat eristää niin mahdollisimman hyvin, koska tässä vaiheessa riittävän paksuisten eristeiden asentaminen ei ole mitenkään ongelmallista tai kallista. Käytettäessä hyviä nykyaikaisia eristeitä kuten PSU-levyjä myös eristepaksuudet pysyvät kurissa ja asuinpinta-alaa ei mene turhaa hukkaan paksuihin seiniin. Hyvillä eristeillä saavutetaan kuitenkin ullakkotilojen osalta huomattavaa energiasäästöä verrattuna minimipaksuisiin tai huonoihin eristeisiin edullisin kustannuksin.

Tällä hetkellä rakennusmääräysten mukaan eristepaksuuksien on oltava villaa käytettäessä vinokaton osalta 260mm ja seinien osalta 130mm. SPU-eristeitä käyttämällä voidaan eristepaksuuksia pienentää ja näin asuinpinta-alaa menetetään vähemmän. Mikäli taas halutaan parasta mahdollista lämmöneristyskykyä voidaan käyttää myös jopa 450mm paksuja lämmöneristeitä vinokaton osalta.

Eristeratkaisut kylmää ullakkotilaa käyttöönotettaessa

Järkevä tapa kylmän ullakon lämmöneristämiseen on asentaa kattotuolien väliin riittävästi eristettä sekä lisäksi kattotuolien alle yhtenäinen eristekerros, jolla saadaan estettyä kylmät sillat kattorakenteiden ja tulevan huonetilan välillä. Tämän yhtenäisen eristekerroksen alle sitten asennetaan haluttu katon pintamateriaali, oli se sitten maalattu kipsilevykatto, paneelikatto tai jokin muu kattovaihtoehto.

Aina koko ullakkotilaa ei haluta ottaa käyttöön, vaikka matalatkin ullakotilat tarjoavat mahdollisuuden esimerkiksi kaapistojen asennukseen huoneiden seinille.  Kun vinokaton reunaosat jätetään hyödyntämättä, huonetilat kylmistä reunoista erottavaan seinään asennetaan sisälle riittävän paksut lämmöneristeet. Näin ei tarvitse lämmittää käyttämättä jääviä matalia osia ullakosta.

Ullakon lisälämmöneristys

Jos vanha ullakkosi on jo asumiskäytössä on sen lisälämmöneristäminen järkevää samalla kun muutakin taloa lämmöneristetään. Ullakon osalta lämmöneristäminen on oikeastaan vielä tärkeämpää kuin muiden seinien osalta, sillä lämpöhän tunnetusti nousee ylöspäin ja hyvin eristetty ullakko toimiikin erinomaisena lämmön karkailun estäjänä. Tällöin hyvä ullakon lämmöneristys säästääkin sinulle selvää rahaa.

Ullakon lisälämmöneristysratkaisut

Vaihtoehdot ullakon lisälämmöneristyksen osalta ovat samanlaiset kuin seiniä muutoinkin lämmöneristäessä. Eli voidaan joko vaihtaa vanhat lämmöneristeet uusiin paksumpiin tai muuten paremmin lämpöeristäviin lämmöneristeisiin kuten SPU-levyihin.

Toinen vaihtoehto on lisätä vain entisen seinärakenteen pinnalle uusi lämmöneriste, jolloin menetetään jonkin verran sisäpinta-alaa, mutta vältytään purkutöiltä. Tähänkin on valmis teollinen ratkaisu sillä useat valmistajat myyvät seinän lisäeristettä, jossa on kiinnitettynä toisiinsa 30mm SPU-eriste ja kipsilevy. Tällaisella valmisratkaisulla voidaan asennuksen jälkeen suoraan siirtyä seinän tasoitukseen ja maalaukseen.

Lisälämmöneristys ja sen eri kohteet

Seinien sisäpuolinen lisälämmöneristys Yläpohjan lisälämmöneristys
Seinien ulkopuolinen lisälämmöneristys Alapohja lisälämmöneristys
Ullakon katon ja seinien lisälämmöneristys Perustustusten lisälämmöneristys
Kellarin seinien lisälämmöneristys