Salaoja- ja sadevesijärjestelmä

Salaoja- ja sadevesijärjestelmä on yhtenäinen kokonaisuus, joidenka tulisi yhdessä huolehtia siitä että maaperä rakennuksen välittömässä läheisyydessä pysyy kuivana.

Salaojajärjestelmä

Salaojajärjestelmä koostuu salaojaputkista, tarkastuskaivoista, kokoojakaivosta sekä poistoputkesta. Yhdessä ne muodostavat toimivan salaojajärjestelmän.

Salaojaputket

Nykyisen käytettävät salaojaputket ovat muovisia ja kestävät hyvin erilaisia rasituksia. Niiden halkaisija on tyypillisesti 110mm. Ne eroavat muista putkista sillä, että ne on rei’itetty yleensä joka puolelta, jolloin vesi pääsee hyvin sisälle putkeen. Alla olevista rei’itiyksistä johtuen vesi pääsee myös tarvittaessa poistumaan putken alapinnasta putken alapuolella olevaan maaperään, jota ei ole tarkoitus kuivattaa.

Kun salaojaputkiin tehdään mutkia asennetaan niihin aina tarkastuskaivot, joista voidaan tarkastaa ettei mutka ole tukkeutunut. Ainoa poikkeus tähän on jos kahden tarkastuskaivon etäisyys on hyvin lyhyt noin 2-3 metriä, jolloin näiden välille voi asentaa mutkan ilman omaa tarkastuskaivoa.

Salaojien tarkastuskaivo

Tarkastuskaivojen tarkoitus on toimia salaojan tarkastus ja huoltoluukkuina. Niistä voi katsoa onko salaojajärjestelmä mahdollisesti tukkeutunut sekä tarvittaessa huuhdella salaojajärjestelmän tukkeumien poistamiseksi. Tarkastuskaivoja on tyypillisesti jokaisessa talon nurkassa sekä mahdollisesti myös pitkillä salaojaputkiosuuksilla talon pitkillä sivuilla.

Muista pihan kaivoista ne eroavat sillä, että niiden kannet ovat umpinaiset, jotta pihan vedet eivät joutuisi niihin.

Salaojien kokoojakaivo

Salaojien kokoojakaivona toimii usein ns. perusvesikaivo, johon johdetaan kaikki vedet salaojajärjestelmästä. Siihen voidaan myös lisäksi johtaa sadevesijärjestelmän vedet, josta ne voidaan yhdellä putkella johtaa poistoviemäriin, mikä kaupungin alueella on usein yhdistetty kunnalliseen hulevesiviemäriverkostoon.

Pohjavesikaivo

Jos salaojajärjestelmä teko rakennuksen alle on ongelmallista on pumpullinen pohjavesikaivo hyvä ratkaisu. Sillä saadaan kerättyä pohjavettä ja rakennuksen alle kapillarrivirtausten mukana tulevaa vettä, joka voidaan johtaa pois rakennuksen alta viemäriputkella.

Sadevesiviemärit

Sadevesijärjestelmä on olennainen osa toimivaa salaojajärjestelmää, sillä sadevedet on johdettava pois talon välittömästä läheisyydestä, jotta salaojajärjestelmä ei ylikuormitu sateiden aikana.

Sadevesijärjestelmä koostuu talossa katolla olevista vesikouruista sekä veden alas johtavista syöksytorvista massa taas se koostuu rännikaivosta sekä sadevesiviemäreistä, jotka johtavat veden kunnalliseen hulevesiviemäriverkostoon tai muualle mihin sadevedet saa valuttaa.

Sadevesiviemärit kulkevat maanalla usein kohti salaojajärjestelmän kanssa yhteistä kokoojakaivoa, usein koko järjestelmä on järkevää asentaa samalla kertaa, koska sekä sadevesiviemärit, että salaojaviemärit kulkevat talon vieressä, jolloin yhdellä kaivuu kerralla on mahdollista asentaa koko järjestelmä ja varmistua sen toimivuudesta.

Lisätietoja salaojaremonttiin liittyvistä aiheista

Salaojaremontin toteutus

Vaatimukset salaojille

Salaoja- ja sadevesijärjestelmät

Sokkeliremontti