Salaojaremontin toteutus

Kun suunnitelma siitä mitä salaojista tullaan korjaamaan tai minkälaiset uusista salaojista tulee, on aika siirtyä toteutuksen pariin.

Maankaivuutyöt salaojaremontissa

Salaojaremontti alkaa aina vanhojen salaojien esille kaivuulla, joko ongelma kohdan osalta tai kokonaisuudessaan mikäli kaikki salaojat uusitaan. Tällöin myös joudumme joko levittämään kaivetun maa-aineksen piha-alueellesi tai kuljettamaan pois riippuen toteutuksesta.

Salaojat kiertävät taloa sekä niitä voi olla myös talon alla, joten kaivaintoa tulee tyypillisesti talon jokaiselle sivulle sekä tarvittaessa kaivamme myös talon alta. Lisäksi salaojajärjestelmään kuuluu tarkastuskaivot ja kokoojakaivo sekä poistoputki, joka johtaa salaojavedet pois rakennuksen läheisyydestä, jotka myös joudumme kaivamaan esille.

Myös mahdolliset pihakasvit joudumme kaivamaan pois salaojien tieltä, mikäli niitä on salaojien linjoilla, usein on järkevää pohtia jonkin asteista pihakasvien uusimista salaojaremontin yhteydessä, koska kaivuutöissä vanhat pihakasvisi vaurioituvat helposti.

Kalusto ja sen asettamat vaatimukset

Maankaivuutöissä talosi vierustalla käytämme yleensä pieniä kaivinkoneita, joiden massa on 1,5 – 6 tonnia. Mikä on samalla vaatimustaso myös pihasi kantavuudelle.  Lisäksi riippuen toteutuksesta joudutaan maa-ainesta myös kuljettamaan jonkin verran pois ja tuomaan uutta salaojasoraa sekä multaa pihalle kuorma-autolla.

Kaivuusyvyys

Salaojien syvyys on vähintään 0,4 metriä viereisen maanvastaisen lattian alapinnan alapuolella. Lisävaatimuksena on, että niiden on oltava niin syvällä etteivät ne jäädy eli usein salaojat ovat noin 0,5 – 1,5 metrin syvyydessä talosi ympärillä, mikäli talossasi on kellari voi salaojat olla vielä syvemmälläkin. Eli siis kaivantojen syvyys salaojaremontissa on tätä luokkaa.

Salaojaputkien uusiminen tai asennus

Kun tarvittavat kaivannot on kaivettu, asennamme uudet salaojaputket sekä kaivot ja otamme tarvittavat valokuvat asennuksista todisteeksi asianmukaisista asennuksista. Usein on järkevää asentaa salaojaputkea pätkittäin, niin että kaivamme yhden sivun talosta, asennamme salaojaputket ja täytämme sen ennen siirtymistä eteenpäin, jolloin kaivannot ovat mahdollisimman vähän aikaa auki haittaamassa pihan käyttöä.

Pientaloissa kerkeää tyypillisesti päivässä kaivamaan yhden sivustan, asentamaan putket ja täyttämään sen.

Sadevesijärjestelmä

Mikäli salaojaremontin yhteydessä on sovittu tehtäväksi myös sadevesijärjestelmän uusiminen, esimerkiksi asentamalla maan-alle myös sadevesijärjestelmän putkistoa, asennamme myös nämä putkistot samalla kaivuu kerralla kuin salaojaputkistotkin. Tällöin salaojajärjestelmästä ja sadevesijärjestelmästä saadaan varmasti toimiva kokonaisratkaisu, millä talosi pysyy kunnossa pitkälle tulevaisuuteen.

Kaivantojen täyttö

Salaojaputkien alle asennetaan suodatinkangas estämään maa-aineisten sekottumista tämän jälkeen salaojaputken päälle tulee kerros salaojasoraa eli hienojakoista soraa, joka ohjaa maaperässä olevan veden salaojaputkeen. Salaojasorakerroksen päälle tulee uusi suodatinkangas estämään maaperän ainesten sekoittumisen salaojasoran kanssa. Suodatinkankaan päälle voidaan laittaa mitä tahansa multaa tai maa-ainesta.

Masemointi

Kaivannon täytön lisäksi piha usein myös palautetaan joko entisen näköisekseen tai sinne tuodaan uutta nurmikkoa ja kasveja. Teemme myös erilaiset pihatyöt oli se sitten nurmikon levitystä, kasvien tai kukkien istutusta, pihakivitöitä tai asfaltointia salaojaremontin yhteydessä.

Lisätietoja salaojaremonttiin liittyvistä aiheista

Salaojaremontin toteutus

Vaatimukset salaojille

Salaoja- ja sadevesijärjestelmät

Sokkeliremontti