Paalutus

Paalutusta tarvitaan usein jos maaperä ei ole valmiiksi riittävän kantava. Paalutuksen tarve määräytyy maaperätutkimuksen tulosten mukaan missä mitataan maaperän kantavuus, jonka perusteella tehdään perustussuunnitelma, josta ilmenee kuinka paljon paalutusta rakennus tarvitsee, jotta se olisi tukevasti paikoillaan ja kestää vuosikymmenten rasitukset.

Paalutusratkaisut

Paalutettaessa asutulla alueella on olennaista, että paalutuksesta aiheutuu mahdollisimman vähän vaurioita ympäröiville rakennuksille tämän takia teemmekin paalutuksia normaalien betonisten lyöntipaalujen lisäksi myös porapaaluin ja ruuvipaaluin, joista ei aiheudu samanlaista tärinää maaperään kuin normaalista lyöntipaalusta.

Perustussuunnitelmassa määritellään tarvittavat paalujen kantavuudet, syvyydet ja paikat. Usein paalutuksen toteuttaminen on mahdollista eri paalutyypeillä, joten asiasta kannattaa keskustella perustussuunnitelijan kanssa, jotta löydätte juuri sinun tontillesi parhaan ratkaisun. Alla vielä lyhyet esittelyt eri paalutyypeistä joita asennamme.

Lyöntipaalut

Lyöntipaalut on paalutuksen perusratkaisu, jossa paalutuskone hakkaa teräsbetonisen paalun maahan perustussuunitelmassa määriteltyyn syvyyteen. Teräsbetonipaalut sopivat lähes kaikkien rakennustyyppien paalutusratkaisuiksi. Niiden ongelmana on lähinnä paalutuksesta aiheutuva tärinä, joka saattaa etenkin lähellä vanhaa rakennusta aiheuttaa ongelmia. Hinnaltaan lyöntipaalut ovat usein edullisin ratkaisu.

Porapaalut

Porapaalut porataan nimensä mukaisesti maahan, paaluna käytetään onttoja teräsputkia, mitkä valetaan poraamisen jälkeen täyteen betonia. Myös porapaalut sopivat kaikkien rakennustyyppien paalutusratkaisuiksi. Porapaalujen paras puoli on, että poraaminen ei tuota tärinää, jolloin porapaaluja on mahdollista asentaa jopa vanhan rakennuksen sisällä tai aivan viereenkin. Hinnaltaan porapaalutus on kalliimpaa kuin lyöntipaalu sillä käytettävät teräsputket ovat kalliimpia kuin peruslyöntipaalu.

Ruuvipaalut

Ruuvipaalut kierretään nimensä mukaisesti maahan kuin ruuvit, joko kaivinkonetta apuna käyttäen tai lihasvoimin riippuen paalun koosta ja määrästä. Ruuvipaalut sopivat pientalokohteissa kaikkiin paalutustarpeisiin. Niiden erityinen hyvä puoli on, että pienemmissä paalutuskohteissa kuten terassissa tai autotallissa on mahdollista suorittaa paalutustyöt miesvoimin, jolloin säästyy kustannuksia kun ei tarvitse tuoda raskaita paalutuskoneita tontille muutamaa paalua varten. Hinnaltaan ruuvipaalut on samaa luokkaa kuin porapaalutkin.

Lisää tietoa talon laajennuksesta