Rakennuksen runko

Runko on olennaisin osa kestävää rakennusta, sen takia runkoon liittyy myös eniten vaatimuksia niin materiaalin lujuuden, rakennustavan kuin tarkastustenkin suhteen. Olennaista rungossa on, että siitä tulee riittävän kestävä ja jäykkä, jotta se kestää vuosikymmenten rasitukset.

Rungon osat

Rakennuksen runkoa on kaikki lattiasta ylöspäin olevat kantavat rakenteet, alla tarkemmin esittelyt rungon eri osista.

Ulkoseinät

Ulkoseinät koostuvat itse kantavasta runko-osasta mikä on usein joko puuta, harkkoa tai tiiltä sekä ulkovuorauksesta, joka voi olla joko samaa materiaalia kuin kantavakin osa tai eri materiaalia. Pientaloissa esimerkiksi on tyypillistä, että runko on tehty puusta, mutta ulkoverhous voi olla puun sijaan myös esimerkiksi tiiltä tai rapattua pintaa, jolloin talo näyttää ulkoapäin tiili/kivitalolta vaikka onkin puutalo.

Erilaiset sandwitch rakenteet ovat yleisiä kivitaloissa, missä runko on kiveä, jonka jälkeen tulee lämmöneriste ja tiili-, harkko-, kolmikerrosrappaus-tai betonielementti ulkoverhous. Tällöin ulkoseinästä tulee raskas rakenne, jolla on monia hyviä ominaisuuksia kuten hyvä kesto sääoloja vastaan, hyvä lämmöneristyskyky ja ääneneristyskyky.

Kantavat seinät

Kantavat seinät ovat ulkoseinien lisäksi toinen rungon osa mikä tukee pystysuunnassa rakennusta. Kantavia seiniä pyritään usein sijoitamaan noin puoleen väliin rakennusta, jolloin välipohjan tai yläpohjan jänneväli saadaan puolitettua ja näin rakenteesta tulee paljon tukevampi ja vaakapalkeista saadaan tehtyä myös pienempiä kun niiden ei tarvitse kantaa niin raskasta kuormaa kuin jos kaikki rasitukset pitäisi siirtää vain ulkoseinille.

Kantavat seinät ovat rakenteeltaan yleensä samaa materiaalia kuin muukin runko. Kantaviin seiniin voidaan tehdä myös erilaisia aukkoja tarpeen mukaan ja näiden teko on helppoa etenkin jos niistä tiedetään jo suunnitteluvaiheessa, jolloin rakenteen kantavuus voidaan laskea ottaen huomioon tarvittavat aukot esimerkiksi oville tai avarimmille tiloille.

Välipohja

Välipohja erottaa kaksi kerrosta toisistaan eli esimerkiksi 1. ja 2. kerroksen pientalossa. Välipohjat ovat pientaloissa hyvin usein puisia jopa muutoin kivirakenteisissa taloissa, koska puu on huomattavasti kevyempi rakenne ja näin ollen vaatii vähemmän tukea ulkoseiniltä ja kantavilta seiniltä, lisäksi puuvälipohja on helppo tehdä myös paikan päällä ns. pitkästä tavarasta mittojen mukaan. Halutessasi voidaan välipohja toteuttaa myös elementteinä, jolloin tyypillinen rakenneratkaisu on ontelolaattojen käyttö, jolloin välipohjarakenteesta saadaan raskas ja hyvin esimerkiksi ääntä eristävä.

Välipohjassa kulkee usein myös talotekniikan vaakasuuntaiset vedot niin sähköjen kuin putkienkin osalta.  Puurakenteisissa välipohjissa ratkaisu on usein asentaa putket välipohjan sisään kun taas ontelolaatoissa on usein helpointa tehdä alakattorakenne ontelolaatan alapuolelle mihin talotekniikka sijoitetaan.

Yläpohja

Yläpohja on rungon ylin osa ja sen tarkoituksena on toimia vaakatukena rungolle kuten mahdollisilla välipohjillakin ja samalla toimia tukena vesikatteen tukirakenteille. Samoin kuin välipohjatkin voi yläpohja olla joko puuta tai laattarakenne. Puurakenteisella välipohjalla on se etu, että vaakapalkkien väliin saadaan asennettua lämmöneristeitä jolloin yläpohjan kokonaispaksuus jää pienemmäksi kuin betonisella yläpohjalaatalla, jonka päälle asennetaan lämmöneristeet.

Runkomateriaalin valinta

Talon laajennusosissa usein järkevin valinta on tehdä runko samasta materiaalista kuin alkuperäinenkin talo jolloin liittymiskohdan tekeminen uuden ja vanhan osan välille on helpointa ja molemmat materiaalit käyttäytyvät aikojen saatossa samalla tavalla.

Mikäli tehdään talon korotusta on usein syytä myös harkita jos yläosa tehtäisiin kevyemmästä materiaalista, jolloin vanhalle osalle ei tule niin suurta kuormitusta, tällöin puu on hyvä valinta korotuksen rungoksi vaikka alkuperäinen talo olisikin kiveä. Valittava materiaali riippuu kuitenkin tällöin erityisesti kaavamääräyksistä ja rakennesuunnitelmista mistä selviää vanhan osan kantavuus, jotka pitkälti määrittelee kuinka paljon uusia tukirakenteita vanhaan osaan tarvitaan, jotta se voisi kannatella uuden kerroksen.

Vanhasta talostasi erillisissä rakennuksissa taas usein järkevä materiaali on joko sama kuin talosikin materiaali tai jokin kevyempi materiaali kuten puinen autotalli kivitalon viereen.

Lisää tietoa laajennusosan rakentamisesta

Talon laajennus sinun taloosi?

Meihin saat yhteyden ja työt käyntiin kotonasi seuraavilla kolmella tavalla:

1. Soita asiakaspalvelunumeroomme 010 231 4510 niin sovitaan yhdessä mikä on paras tapa edetä juuri sinun remontissasi.

2. Pyydä meidät ilmaiselle suunnittelukäynnille, jossa kartoitamme yhdessä sinun remonttitarpeesi ja annamme tämän jälkeen aikatauluehdotuksemme ja hintatarjouksemme remontistasi.

3. Jos tiedät jo valmiiksi mitä haluat remontoitavan ja sinulla on mieluiten pohjakuva ja/tai muita pinta-ala tietoja remontoitavista asioista jätä tarjouspyyntö.

Toiminta-alueemme: Helsinki, Espoo ja Vantaa.